Katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT pořádá od zimního semestru 2015/2016 třísemestrový kurz U3V.

29/9 2015
Katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT pořádá od zimního semestru 2015/2016 třísemestrový kurz U3V.

Katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT pořádá od zimního semestru 2015/2016 třísemestrový kurz U3V: Podzemní stavby historické, současné i budoucí.

Garantem kurzu je prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. První přednáška začíná v úterý 13. 10. 2015 v 9,00 hod. v místnosti B574 (zasedací místnost katedry geotechniky), kde se zájemci dozvědí další podrobnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Svatoslav Chamra, CSc. (chamra@fsv.cvut.cz, tel. 22435 4550, mobil 605 782 028). 

Informace o kurzu, program i přihláška nalezente zde.

 

Zpátky nahoru