doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

I kartografie je ve hře.

Moderní metody posouvají možnosti zobrazování, zpracování a prezentace dat. Je krásné, že v době digitálních médií mohla vzniknout tištěná publikace, Akademický atlas českých dějin, která sklidila již několik významných ocenění.

Oblast výuky a výzkumu v oboru geodézie a kartografie je součástí fakulty od jejích prvopočátků. Současné digitální metody sběru zpracování dat posouvají možnosti využití geografických dat do různých oblastí. Obor se tak dostal do multidisciplinární polohy a uplatnění absolventů se rozšiřuje od klasických zeměměřických a kartografických činností do oblastí životního prostředí, dopravy, územního plánování, krizového managementu, průmyslu a zdravotnictví.

Doc. Ing. Jiřího Cajthaml, Ph.D. působí na Katedře geomatiky a ve své pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje zejména kartografii a geografickým informačním systémům. Je garantem všech kartografických předmětů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Každoročně vede řadu bakalářských a diplomových prací s tématy zaměřenými na zpracování či vizualizaci geografických dat. Ve výzkumu se zabývá analýzou a zpřístupněním starých map na internetu. Zároveň je národním zástupcem v jedné z komisí Mezinárodní kartografické asociace (ICA) a členem výboru České kartografické společnosti. Kromě toho je aktivní v Akademických senátech ČVUT v Praze i Fakulty stavební.

Nejvýznamnějším výstupem jeho práce je unikátní Akademický atlas českých dějin, jehož je spoluautorem. Atlas vznikl ve spolupráci odborníků z Historického ústavu Akademie věd ČR pod vedením profesorky Evy Semotanové a kartografů z Fakulty stavební, ČVUT v Praze pod vedením docenta Jiřího Cajthamla. Tato publikace vydaná v roce 2014 obsahuje více než 400 historických map pokrývajících české dějiny od pravěku po současnost. Kniha byla několikrát oceněna (např. Kniha roku Nakladatelství Academia, Mapa roku v kategorii atlasů, Hlávkova cena za vědeckou literaturu, Cena předsedy Akademie věd za vynikající výsledek velkého vědeckého významu). Jako první kartografické dílo vůbec byl atlas oceněn literární cenou Magnesia Litera za nakladatelský počin.

 

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Zpátky nahoru