doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

Katedra hydrotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

ČVUT v Praze není jenom škola, ale také expertní pracoviště s dlouholetou tradicí v oblasti výzkumu a spolupráce s praxí. Prostě dobrá značka.

Docent Pavel Fošumpaur pracuje na Katedře hydrotechniky, kde se věnuje problematice vodních nádrží a vodních cest. V rámci své specializace se zaměřuje na aplikovaný výzkum a spolupráci s praxí. Zpracoval řadu vodohospodářských studií pro aktualizace manipulačních řádů významných vodních nádrží včetně Vltavské kaskády. Od roku 2008 se intenzivně věnuje hydraulickému výzkumu vodních děl na labsko-vltavské vodní cestě v rámci projektové přípravy nových staveb nebo jejich modernizací. Získané zkušenosti předává studentům v rámci výuky odborných předmětů. Je členem výboru Českého plavebního a vodocestného sdružení a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.

Za svůj nejvýznamnější přínos považuje aplikovaný výzkum v souvislosti s projektem splavnění horní Vltavy. Vedl tým Katedry hydrotechniky, který se podílel na přípravě nových plavebních komor a přístavů v Českém Vrbném, Hluboké nad Vltavou a Hněvkovicích. Výzkum byl realizován ve Vodohospodářském experimentálním centru v letech 2008 až 2012. Výsledky práce týmu byly uvedeny do praxe a většina vodních děl již byla zrealizována. V letošním roce bude díky zprovoznění plavební komory Hněvkovice otevřena souvislá vodní cesta délky 98 km z vodní nádrže Orlík až do Českých Budějovic. Za tuto činnost byl docent Pavel Fošumpaur společně se svým týmem oceněn diplomem akademika Theodora Ježdíka. Od roku 2014 vede hydraulický výzkum plavebního stupně Děčín, který umožnil pomocí rozsáhlého fyzikálního modelu optimalizovat konstrukční řešení připravované plavební komory Děčín a zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku mezi Děčínem a státní hranicí s Německem.

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Zpátky nahoru