Ing. Martin Landa, Ph.D.

Iniciační fond Fakulty stavební ČVUT

Získané prostředky z iniciačního fondu nám umožnily pozvat prestižního odborníka k nám na fakultu.

Název projektu: Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning

 

Ing. Martin Landa, Ph.D.

Katedra geomatiky, odborný asistent

 

Čemu se váš projekt věnuje?

Cílem projektu je vyvinout původní, webově orientovaný, modulární systém ("Geo-harmonizer") určený pro uchovávání a sdílení geografických dat s tematickým obsahem pokrývající území kontinentální Evropy.

 

Jaké země v něm jsou zapojeny?

Nizozemsko, Německo, Rumunsko, Chorvatsko a Česká republika.

 

Jak dlouho by měl projekt trvat?

Projekt je plánován na 3 roky, tj. do poloviny roku 2022.

 

Co by mělo být jeho výsledkem?

V jeho rámci chceme vytvořit webově orientovaný systém poskytující vybrané tematické okruhy

geografických dat (land cover, kvalita životního prostředí a pod).

 

K jeho realizaci jste se rozhodli využít i iniciační fond fakulty. Jak jste se o něm dozvěděli a k čemu jste se rozhodli fond využít?

Informaci o fondu jsme získali od kolegů na katedře geomatiky. Získané prostředky z iniciačního fondu nám umožnily pozvat prestižního odborníka k nám na fakultu.  

 

Kolik jste z programu získali a kdo tedy přijel?

Obdrželi jsme dvacet tisíc korun, díky nimž mohl Fakultu stavební ČVUT navštívit Dr. Markus Neteler, odborník v oblasti eco-health, biodiversity, GIS a Earth observation. Jeho návštěva provázaná s přednáškou pro naše studenty a zaměstnance úspěšně započala spolupráci s firmou Mundialis (Německo) na projektu GeoHarmonizer.

 

Ing. Martin Landa, Ph.D.
Ing. Martin Landa, Ph.D.
Zpátky nahoru