Ing. Martin Horák, Ph.D.

Iniciační fond Fakulty stavební ČVUT

Díky iniciačnímu fondu zavítal na naší fakultu profesor Antonio J. Gil. Začali jsme spolupracovat třeba na modelování elektroaktivních polymerů, které naleznou uplatnění například v robotice jako umělé svaly.

Projekt: Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními zahraničními odborníky

 

Ing. Martin Horák, Ph.D.

Katedra mechaniky, odborný asistent

 

Kolik prostředků jste z iniciačního fondu získal a k čemu jste je využil?

Z iniciačního fondu jsem obdržel cca 50 tisíc Kč a tyto prostředky šly na zajištění pobytu zahraničního vědce na ČVUT.

 

Kdo konkrétně a na jak dlouho přijel?

Povedlo se nám zařídit dvě týdenní návštěvy Antonio J. Gila, profesora výpočetní mechaniky na Swansea university ve Velké Britanii.

 

Čím konkrétně se prof. Gil zabývá?

V oblasti výzkumu se mimo jiné věnuje počítačovému modelováním nanomembrán, interakci kapalin a konstrukcí, či elektro-magneto-mechanickým zařízením. Například ve spolupráci s firmou Siemens pomocí počítačového modelování vylepšují konstrukci MRI skenerů, aby se snížila jejich hlučnost. Prof. Gil získal za svou vědeckou práci řadu ocenění, v roce 2011 obdržel prestižní UK Philip Leverhulme Prize a v roce 2016 ECCOMAS Olgierd Cecil Zienkiewicz award pro mladé vědce.

 

Jakému výzkumnému tématu jste se věnovali?

Začali jsme spolupracovat na modelování elektroaktivních polymerů.  Tyto materiály se při vystavení elektrickému proudu deformují, navíc jsou velice ohebné. Uplatnění tak naleznou třeba v robotice jako umělé svaly.

 

Proběhl na fakultě nějaký workshop nebo přednáška?

Ano, proběhla veřejná přednáška s názvem A new framework for large strain electromechanics based on Convex Multi-Variable strain energies, která se zabývala modelováním již zmíněných elektroaktivních materiálů. Abstrakt je k dispozici zde: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Seminar:_Abstract_Gil_2019

 

V čem vám účast odborníka pomohla?

Zahraniční spolupráce je ve vědě velice důležitá, jde i o jedno z kritérií v hodnocení vědeckých projektů GAČR. Díky Iniciačnímu fondu jsem mohl navázat spolupráci s předním zahraničním vědcem a tak se začít věnovat zajímavému výzkumnému tématu.

 

 

Ing. Martin Horák, Ph.D.
Ing. Martin Horák, Ph.D.
Zpátky nahoru