Ing. Petr Havlásek, Ph.D.

Díky iniciačnímu fondu zavítal na naší fakultu profesor Dr. Peter Grassl ze School of Engineering, University of Glasgow. Cílem návštěvy byla spolupráce v oblasti analýzy vzniku a rozvoje trhlin v betonu způsobených objemovými změnami výztuže.

Projekt: Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními zahraničními odborníky

 

Ing. Petr Havlásek, Ph.D.

Katedra mechaniky, vědecko-výzkumný pracovník

 

Kolik prostředků jste z iniciačního fondu získal a k čemu jste je využil?

Z iniciačního fondu jsem obdržel 48 tisíc Kč a za tyto prostředky se povedlo v roce 2019 uskutečnit u nás na fakultě dvě návštěvy Dr. Petera Grassla ze School of Engineering, University of Glasgow.

 

Čemu se Dr. Grassl věnuje?

Jeho výzkum je orientován na pochopení, predikci a zlepšení mechanických vlastností stavebních materiálů, mj. betonu, a to zejména propojením experimentů s analýzou fyzikálních procesů na několika úrovních. Především se zajímá o vznik a interakci trhlin s transportem kapalin a tepla a o předpověď trvanlivosti materiálů. Mezi jeho další oblasti zájmu patří chování konstrukcí a materiálů vystavených zatížení rázem.

 

Proč jste usiloval právě o jeho pozvání?

Pobýval jsem 3 měsíce na University in Glasgow, kde jsem s Dr. Grasslem spolupracoval, výsledkem byl odborný článek. Tato spolupráce byla velmi přínosná. Zároveň je Dr. Grassl autorem materiálového modelu CDPM pro popis nelineárního chování betonu, který v současné době využívám v rámci řešení výzkumných projektů GAČR a TAČR.

 

Jakému společnému projektu jste se věnovali?

Cílem návštěvy bylo obnovit a prohloubit spolupráci v oblasti analýzy vzniku a rozvoje trhlin v betonu způsobených objemovými změnami výztuže. Rovněž se nabízí spolupráce na vylepšení modelu CDPM2, který je nyní používán na fakultě pro analýzu prefabrikovaných sloupů vystavených cyklickému zatížení.

 

Podařilo se na fakultě zorganizovat i nějakou přednášku?

Ano, při jeho první návštěvě proběhla přednáška s názvem Virtuální laboratoř pro železobeton. Abstrakt je k dispozici ZDE.

 

Čím pro vás byla návštěva Dr. Petera Grassla důležitá?

Jedná se o předního zahraničního odborníka, který využívá moderní a pokročilé techniky počítačového modelování pro pochopení a popis chování základních mechanismů ve stavebních materiálech a prvcích. Dle databáze SCOPUS je autorem 61 publikací a s 1290 citacemi je jeho současný H-index je 17. Obnovení spolupráce s Peterem Grasslem je mimořádně přínosné pro můj další výzkum; mimo jiné proto, že může být kladně hodnoceno při posuzování návrhů projektů.

Ing. Petr Havlásek, Ph.D.
Ing. Petr Havlásek, Ph.D.
Zpátky nahoru