Mgr. Yuliia Khmurovska, Ph.D.

Příspěvek z Iniciačního fondu mi umožnil setkat se s Dr. Sikorinem osobně a probrat s ním veškeré detaily budoucí spolupráce týkající se zejména ozařování betonových vzorků.

Projekt: Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními zahraničními odborníky

 

Mgr. Yuliia Khmurovska, Ph.D.

Katedra betonových a zděných konstrukcí, vědecký pracovník

 

Kolik prostředků jste z iniciačního fondu získala a k čemu jste je využila?

Z iniciačního fondu jsem obdržela 17 tisíc korun. Tyto prostředky byly využity na zorganizování třídenní návštěvy Dr. Svjatoslava Nikolajeviče Sikorina, vedoucího Laboratoře experimentální fyziky a bezpečnosti jaderných reaktorů Výzkumného ústavu akademie věd „Sosny“ v Minsku.

 

Na co se Dr. Sikorin zaměřuje?

V současné době se plně věnuje certifikačním procesům předcházejícím spuštění první běloruské jaderné elektrárny VVER-1200/491 Astravec. Mimo to se dlouhodobě zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti jaderné fyziky, např. fyzikou elementárních částic, fyzikou vysokých energií, technologiemi zpracování jaderného odpadu a novým jaderným palivem včetně jeho testování.

 

Proč jste usilovala právě o jeho pozvání?

Dr. Sikorina jsem poznala v roce 2017 během spolupráce na mezinárodním projektu „V4 - preparing BY and UA young researchers for entering int'l R&D in irradiated building materials“ financovaném Mezinárodním visegrádským fondem, v jehož rámci Dr. Sikorin přednášel studentům letní školy pořádané na půdě ČVUT. Již tehdy Dr. Sikorin projevil zájem o užší spolupráci v oblasti výzkumu vlivu ionizujícího záření na stavební materiály. Na základě vzniklé spolupráce a publikací společných výsledků byla v následujícím roce podepsána dohoda o spolupráci mezi naší fakultou a výzkumným ústavem Sosny.

 

Na jakých projektech s ním spolupracujete?

V době jeho návštěvy v Praze byly již podány dva projekty, na kterých jsme se měli spolupodílet. Příspěvek z Iniciačního fondu mi umožnil setkat se s Dr. Sikorinem osobně a probrat s ním veškeré detaily budoucí spolupráce týkající se zejména ozařování betonových vzorků. Oba zmíněné projekty jsou nyní již v realizaci. Jedná se o projekt H2020 „ACES - Towards Improved Assessment of Safety Performance for LTO of Nuclear Civil Engineering Structures“ (celkem 5,5 mil EUR, 2020-2024), kde jsem členkou řešitelského týmu, a projekt TAČR Zéta „RadWasteCon - Vývoj spojovacích detailů pro betonové kontejnery úložišť vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva a modelování jejich dlouhodobého chování“ (celkem 7,9 mil Kč, 2020-2022), kde jsem hlavní řešitelkou.

 

Letos je situace kvůli pandemii COVID-19 složitá, nicméně podařilo se na fakultě zorganizovat přednášku Dr. Sikorina?

V den jeho příletu byl vydán příkaz rektora ohledně COVID-19, který zakazoval pořádání přednášek na půdě školy. Neformálně jsme se proto několikrát setkali mimo fakultu a osobně jsme projednali společně plánovaný projekt.

Mgr. Yuliia Khmurovska, Ph.D.
Mgr. Yuliia Khmurovska, Ph.D.
Zpátky nahoru