prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.

prof. Aleně Kohoutkové byla udělena Cena Milady Paulové

„Stavařinu děláme, aby bylo za námi něco vidět.“

22. října 2014 byla slavnostně udělena Cena Milady Paulové. Ocenění převzala prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng., která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti stavebních konstrukcí.

Výsledky práce prof. Aleny Kohoutkové v oblasti výpočtové analýzy a modelování kompozitních prvků a konstrukcí, reologie betonových konstrukcí, modelů pro mezní stavy použitelnosti, recyklace betonu a estetiky návrhu betonových konstrukcí jsou světového významu. Nacházejí také bezprostřední uplatnění v projektování a realizaci řady typů stavebních konstrukcí a přispívají k pokroku ve vývoji progresivních technologií a zhospodárnění celoživotního cyklu konstrukcí.

Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě uděluje vynikajícím českým vědkyním ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR již od roku 2009.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
Zpátky nahoru