Marie

Za mě jedním slovem spokojenost.

„Jmenuji se Marie, studuji 2. ročník magisterského studia a téměř veškeré mé studijní úsilí míří pomalu a jistě k přípravě diplomové práce a tím pádem k úspěšnému zvládnutí mého studia na této kvalitní vysoké škole.“

Jmenuji se Marie, studuji 2. ročník magisterského studia (program Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí), a téměř veškeré mé studijní úsilí míří pomalu a jistě k přípravě diplomové práce a tím pádem k úspěšnému zvládnutí mého studia na této kvalitní vysoké škole.

Fakulta a ČVUT nabízí studentům kvalitní podmínky pro studium a je na každém, do jaké míry vezme tuto nabídku vážně a využije příležitost spolupracovat s katedrami, zúčastnit se zajímavých exkurzí a vyjet studijní pobyt do zahraničí. 

Jsou to opravdu úžasné roky studia, protože vedle studia nabízí fakulta a ČVUT také řadu zajímavých akcí pro studenty a aktivní odpočinek na sportovištích ČVUT. A ani Praha jako kultruní a sportovní místo Vás nezklame.

Marie
Zpátky nahoru