Nabídka spolupráce

Fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy. Úzké propojení s průmyslem a společné výzkumné projekty přinášejí vedle vlastních výsledků také kvalitní studijní materiály pro studenty fakulty, kteří se tak v rámci výuky setkávají s moderními a aktuálními tématy ve stavebním inženýrství.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř na Fakultě stavební ČVUT nabízí širokou škálu zkoušek. Fakulta spolupracuje s praxí také formou expertíz, odborných posudků, neakreditovaných zkoušek atd.
Akreditovaná zkušební laboratoř

Soutěže

Pojďte soutěžit, nebo se podívat jako divák na některou z napínavých soutěží pro studenty SŠ, VŠ i zaměstnance Fakulty stavební ČVUT.
Soutěže

Pronájem prostor

Fakulta stavební nabízí reprezentativní prostory pro pořádání konferencí, seminářů a jiných odborných či společenských akcí. Učebny a posluchárny disponují různou vybaveností a různým počtem míst. K dispozici je i počítačová učebna. Zaměstnanci a studenti Fakulty stavební mohou využívat ubytovací kapacitu výukových středisek v Telči a na Mariánské, a to nejen ke vzdělávání, ale také k rekreaci.
Pronájem prostor

Pracovní nabídky

Kontakt na fakultu

PR a marketing

Ing. Marie Gallová

Vedoucí oddělení

Znalecká činnost

Ing. Vladimír Vácha

Vedoucí oddělení

Jsme členy

 • ECTP – The European Construction Technology Platform
 • Česká společnost pro mechaniku
 • ELGIP – The European Large Geo-engineering Institutes Platform
 • EUCEET Association – The European Civil Engineering Education and Training Association
 • FIB – The International Federation for Structural Concrete
 • IABSE – The International Association for Bridge and Structural Engineering
 • IAHR – The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
 • IWA – The International Water Association
 • RILEM – The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
 • WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky
 • IGD–TP – Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
 • CMET – Competence Maintenance, Education and Training
 • ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES, Z.S.
 • ASC - Associated Schools of Construction

Jsme partnery

 • ForArch
 • Soutěž Města bez Smogu
 • ČKAIT
 • Střechy Praha
 • Koordinuj.cz
Zpátky nahoru