Nabídka spolupráce

Fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy. Úzké propojení s průmyslem a společné výzkumné projekty přinášejí vedle vlastních výsledků také kvalitní studijní materiály pro studenty fakulty, kteří se tak v rámci výuky setkávají s moderními a aktuálními tématy ve stavebním inženýrství.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditované zkoušky provádí osm odborných laboratoří.
Akreditovaná zkušební laboratoř

Soutěže

Pojďte soutěžit, nebo se podívat jako divák na některou z napínavých soutěží pro studenty SŠ, VŠ i zaměstnance Fakulty stavební ČVUT.
Soutěže

Pronájem prostor

Fakulta stavební nabízí reprezentativní prostory pro pořádání konferencí, seminářů a jiných odborných či společenských akcí. Učebny a posluchárny disponují různou vybaveností a různým počtem míst. K dispozici je i počítačová učebna. Zaměstnanci a studenti Fakulty stavební mohou využívat ubytovací kapacitu výukových středisek v Telči a na Mariánské, a to nejen ke vzdělávání, ale také k rekreaci.
Pronájem prostor

Pracovní nabídky

Naše pracoviště

Na Fakultě stavební je vybudována kvalitní experimentální základna pro výzkum materiálů konstrukčních prvků, od nano úrovně až po testování konstrukcí ve skutečných velikostech (full scale). Výzkum se tak orientuje nejenom na oblasti teoretické a analytické. Jednotlivá pracoviště navazují spolupráci s menšími i velkými stavebními společnostmi. Fakultě se daří zvyšovat počet společných výzkumných projektů s průmyslem a fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Kontakt na fakultu

PR a marketing

Ing. Marie Gallová

Vedoucí oddělení

Znalecká činnost

Ing. Vladimír Vácha

Vedoucí oddělení

Jsme členy

 • ECTP – The European Construction Technology Platform
 • Česká společnost pro mechaniku
 • ELGIP – The European Large Geo-engineering Institutes Platform
 • EUCEET Association – The European Civil Engineering Education and Training Association
 • FIB – The International Federation for Structural Concrete
 • IABSE – The International Association for Bridge and Structural Engineering
 • IAHR – The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
 • IWA – The International Water Association
 • RILEM – The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
 • WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky
 • IGD–TP – Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
 • CMET – Competence Maintenance, Education and Training
 • ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES, Z.S.
 • ASC - Associated Schools of Construction

Jsme partnery

 • ForArch
 • Soutěž Města bez Smogu
 • ČKAIT
 • Střechy Praha
 • Koordinuj.cz
Zpátky nahoru