Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř na Fakultě stavební ČVUT nabízí širokou škálu zkoušek. Fakulta spolupracuje s praxí také formou expertíz, odborných posudků, neakreditovaných zkoušek atd.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) provádí zkoušky dle konkrétního zadání buď na dodaných vzorcích, na vzorcích odebraných ze stavby, nebo i na vzorcích vyrobených nebo montovaných v laboratořích na fakultě. Během zatěžovacích zkoušek jsme schopni průběžně zaznamenávat průběh požadovaných sil, průhybů, deformací, napětí, posunů a dalších změn zkoušených prvků, které se mění vlivem jejich zatěžování.

Osvědčení o akreditaci.

AZL koordinuje činnost těchto odborných laboratoří:

Odborná laboratoř stavebních hmot (OL 123)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D
Zástupce vedoucího: Ing. Miloš Jerman, Ph.D.

Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb (OL 124)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Odborná laboratoř stavební mechaniky (OL 132)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Zástupce vedoucího: Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

Odborná laboratoř betonových konstrukcí (OL 133)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: Ing. Josef Fládr, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.

Odborná laboratoř ocelových konstrukcí (OL 134)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.
Zástupce vedoucího: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc

Odborná laboratoř silničních staveb (OL 136)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Zástupce vedoucího: doc. Ing. František Luxemburk, CSc.

Odborná laboratoř železničních staveb (OL 137)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Ing. Lenka Lomoz, Ph.D.

Odborná laboratoř experimentálního centra UCEEB (OL 181)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Zástupce vedoucího: doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky (OL 182)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
Zástupce vedoucího: Ing. Radek Vašíček, Ph.D.

 

Akreditovaná zkušební laboratoř
Zpátky nahoru