Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř na Fakultě stavební ČVUT nabízí širokou škálu zkoušek. Fakulta spolupracuje s praxí také formou expertíz, odborných posudků, neakreditovaných zkoušek atd.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) provádí zkoušky dle konkrétního zadání buď na dodaných vzorcích, na vzorcích odebraných ze stavby, nebo i na vzorcích vyrobených nebo montovaných v laboratořích na fakultě. Během zatěžovacích zkoušek jsme schopni průběžně zaznamenávat průběh požadovaných sil, průhybů, deformací, napětí, posunů a dalších změn zkoušených prvků, které se mění vlivem jejich zatěžování.

Osvědčení o akreditaci.

AZL koordinuje činnost těchto odborných laboratoří:

Odborná laboratoř stavebních hmot (OL 123)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D
Zástupce vedoucího: Ing. Miloš Jerman, Ph.D.

Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb (OL 124)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.
Zástupkyně vedoucího: Mgr. Pavla Ryparová, Ph.D.

Odborná laboratoř stavební mechaniky (OL 132)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Zástupce vedoucího: Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

Odborná laboratoř betonových konstrukcí (OL 133)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: Ing. Josef Fládr, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Ing. Karel Šeps, Ph.D 

Odborná laboratoř ocelových konstrukcí (OL 134)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc

Odborná laboratoř silničních staveb (OL 136)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Zástupce vedoucího: doc. Ing. František Luxemburk, CSc.

Odborná laboratoř železničních staveb (OL 137)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího: Ing. Lenka Lomoz, Ph.D.

Odborná laboratoř experimentálního centra UCEEB (OL 181)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Ing. Robert Jára, Ph.D.

Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky (OL 182)

Činnost laboratoře / zkoušky zde.
Technický vedoucí: Ing. Radek Vašíček, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího: Ing. Danuše Nádherná

 

Akreditovaná zkušební laboratoř
Zpátky nahoru