Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditované zkoušky provádí osm odborných laboratoří.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř koordinuje činnost těchto odborných laboratoří:

  • odborná laboratoř stavebních hmot
  • odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb
  • odborná laboratoř stavební mechaniky
  • odborná laboratoř betonových konstrukcí
  • odborná laboratoř ocelových konstrukcí
  • odborná laboratoř silničních staveb
  • odborná laboratoř experimentálního centra konstrukcí a materiálů
  • odborná laboratoř centra experimentální geotechniky

Zkoušky provádíme dle konkrétního zadání buď na dodaných vzorcích, na vzorcích odebraných ze stavby, nebo i na vzorcích vyrobených nebo montovaných v laboratořích na fakultě. Během zatěžovacích zkoušek jsme schopni průběžně zaznamenávat průběh požadovaných sil, průhybů, deformací, napětí, posunů a dalších změn zkoušených prvků, které se mění vlivem jejich zatěžování.

Přehled našich dalších pracovišť

Akreditovaná zkušební laboratoř
Zpátky nahoru