Partneři fakulty

O partnerství

Spolupracujeme s řadou prestižních firem z různých stavebních oborů. 

Kontakt pro firmy: pr@fsv.cvut.cz, 224 317 945

Partneři

HOCHTIEF staví svět zítřka
Strategický partner Fakulty stavební ČVUT v Praze

Jsme stavební firma s českým a mezinárodním know-how. Realizujeme technologicky náročné projekty v oblasti pozemního i dopravního stavitelství. Na český a slovenský trh přinášíme nejmodernější technologické postupy v oblastech výstavby, inženýringu i nových smluvních modelů. Důsledně ctíme etické principy, dbáme na bezpečnost práce, ale i profesní rozvoj a spokojený osobní život našich zaměstnanců.

HOCHTIEF CZ spolupracuje se studenty FSv ČVUT na:

·         exkurzích na domácích i zahraničních projektech skupiny HOCHTIEF

·         realizaci odborné praxe v naší společnosti 

·         zadávání a zpracování ročníkových, bakalářských, diplomových a disertačních prací 

·         fakultních i mimoškolních aktivitách, akcích a soutěžích

·         brigádách v průběhu prázdnin 

 

Metrostav a.s. 
Strategický partner Fakulty stavební ČVUT v Praze

Je největší stavební společnost v České republice s dlouholetou a úspěšnou historií ve všech oborech stavebnictví.

„Dbáme na to, aby naše stavařské umění bylo předáváno z generace na generaci. Dáváme příležitost studentům a absolventům učit se od zkušených kolegů.“

Metrostav vám může nabídnout:

·         dlouhodobou odbornou praxi 

·         práci s profesionály, od kterých se můžete hodně naučit

·         příležitost podílet se na technologicky unikátních projektech na území ČR i v zahraničí

·         osobní a kariérní růst

·         práci ve všech fázích výrobního programu

 

Podívejte se, co se u nás děje a čím žijeme.

 

 

SMP CZ
Strategický partner Fakulty stavební ČVUT v Praze

Pracovní týmy skupiny SMP se podílejí na řešení problémů týkajících se mobility, zkrácení vzdáleností, zlepšení životních podmínek, optimalizace městských zařízení nebo rozvoje biologické rozmanitosti měst.
Pomáháme propojovat města a přinášet do nich život na jejich povrchu i pod ním.

Naše obchodní výzvy, a to jak v rozsáhlých projektech, tak v místních operacích, vyžadují harmonii v celém životním cyklu projektu – výborné zvládnutí provozu, integraci nových technologií a inovací.

Naše společnosti nabízí svým klientům špičkové studie a realizace. Přesvědčení, která v kombinaci s reálnou kulturou bezpečnosti a touhou po občanské a environmentální odpovědnosti přispívají k tomu, aby naše povolání plnilo svůj význam.

 

STRABAG a.s. / Stavíme na partnerství
Hlavní partner Fakulty stavební ČVUT v Praze Stavíme na partnerství

Patříme k předním stavebním společnostem v České republice. Jsme součástí evropského koncernu STRABAG, který v současnosti zaměstnává téměř 73 000 zaměstnanců. To nám dává možnost opřít se o zkušenosti všech koncernových společností a využívat ekonomické zázemí celé stavební skupiny.

Realizujeme všechny druhy staveb v dopravním, pozemním a inženýrském stavitelství. Naše vize je vynikat mezi ostatními schopností přinášet kvalitu za nejlepší dosažitelnou cenu.

STRABAG nabízí studentům široké spektrum možností:

  • Ucházet se o konkrétní pracovní pozici vhodnou pro absolventy
  • Trainee program zaměřený na získání praktických zkušeností a zaškolení (pro absolventy bakalářských, magisterských a inženýrských studijních oborů) v technické či ekonomické oblasti
  • Stáže v průběhu studia či letních prázdnin (možnost získání praktických dovedností na konkrétním projektu), které mohou být odrazovým můstkem v naší společnosti
  • Vzdělávací programy na míru (odborné i individuální možnosti rozvoje)
  • Uplatnění ve skvělém týmu lidí, kteří mohou být hrdí na svou práci

Více na www.strabag.cz

 

Zpátky nahoru