Soutěže

Mimo hlavní pedagogické činnosti a výzkum nabízí Fakulta stavební, také kurzy pro širokou veřejnost. Jsou to rekvalifikační kurzy, školení pro zaměstnance, přípravné kurzy pro studenty, ale také například kurzy v rámci Celoživotního vzdělávání.

Soutěž Hala roku Akademik

Soutěž pro budoucí technické inženýry. První cena 50 000 Kč!

Výsledky letošního ročníku soutěže Hala roku AKADEMIK 2018. Týmy jsou seřazené podle nejlepší efektivity modelu. První cenu získal tým KELTI z Fakulty stavební ČVUT ve složení Václav Kloida, František Randl, Jan Hora. Jejich model vážil 266,8 g a zhroutil se při zatížení 26,492 Kg. Kompletní výsledková listina je zde.

Divoké karty rozdali partneři soutěže takto:

Divokou kartu Hochtief CZ získal tým "Asi vítr Máchale"

Divokou kartu ČKAIT získal tým "Khakki KaDaFikeš"

Divokou kartu Wienerberger cihlářský průmysl získal tým "KELTI"

Divokou kartu Weber získal tým "DVA A PŮL INŽENÝRA"

Divokou kartu Gemo získal tým "SIN 45"

Divokou kartu Katedry konstrukcí pozemních staveb získal tým "TheStraightEdges"

Vítězům gratulujeme! A všem týmům děkujeme za účast!

Fotogalerie 2018 zde.

Tisková zpráva 

------------------

Fakulta stavební ČVUT pořádá 19. dubna 2018 unikátní studentskou soutěž Hala roku Akademik. Soutěž se koná pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2018!

Soutěž je sponzorsky podpořena významnými podnikatelskými subjekty z oblasti stavebnictví. Pro studenty jsou připraveny atraktivní finanční odměny! 

Pravidla studentské soutěže Hala roku AKADEMIK 2018

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 8. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 12. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 16. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 22. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 23. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 26. 3. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 4. 4. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 9. 4. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 16. 4. 2018 jsou ZDE

F.A.Q.  - upřesnění pravidel na na základě dotazů soutěžících k termínu 18. 4. 2018 jsou ZDE

Podrobnější informace jsou uvedeny na webu: halarokuakademik.fsv.cvut.cz

K letošnímu ročníku soutěže vyšla také tisková zpráva.

Záznamy z loňského ročníku soutěže:

Fotogalerie ze soutěže Hala roku Akademik 2017

Kontaktní osoba:  
Mgr. Lidmila Kábrtová
vedoucí PR oddělení, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Tel.: 224 357 944, 602 275 716, lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz

Odborný garant: 
Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Soutěž Hala roku Akademik
Zpátky nahoru