Soutěže

Pojďte soutěžit, nebo se podívat jako divák na některou z napínavých soutěží pro studenty SŠ, VŠ i zaměstnance Fakulty stavební ČVUT.

Fotosoutěž TVÝMA OČIMA

Fotografická soutěž Fakulty stavební ČVUT

Témata pro rok 2021 jsou:

"Krása mezi domy" a "Krása všude"

Soutěž je určená pro studenty středních škol a pro studenty, absolventy a zaměstnance Fakulty stavební ČVUT.

Soutěžící z řad středoškoláků a studentů Fakulty stavební ČVUT si mohou vybrat mezi oběma tématy, případně zaslat fotografie na každé z nich. Vítězové získají finanční a věcné odměny.

Cílem soutěže je vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak, uvědomit si jejich pestrost, technické a konstrukční kvality, kreativní řešení a také kulturní a sociální aspekty. Zároveň podnítit rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti.

Soutěž vznikla v roce 2008 a původně byla určena jen středoškolákům, v průběhu let se její kategorie rozrůstaly. Za dobu jejího trvání se v ní objevily i výrazné fotografické talenty.

Uzávěrka pro zasílání fotografií je 21. listopadu 2021.

Podrobnosti jsou k dispozici na www.tvymaocima.fsv.cvut.cz.

Fotosoutěž TVÝMA OČIMA

Hala roku Akademik 2021

Hala roku Akademik 2021 se s ohledem na vývoj epidemiologické situace v letním semestru nekoná.

Děkujeme za pochopení.

Soutěž pro budoucí inženýry a architekty

O soutěži: Fakulta stavební ČVUT tradičně pořádá unikátní mezinárodní studentskou soutěž Hala roku Akademik. Soutěž se koná pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

První cena - kategorie A: 50 000 Kč!

První cena - kategorie B: 25 000 Kč!

Bližší informace a pravidla jsou uvedeny na webu: halarokuakademik.fsv.cvut.cz

Soutěž je sponzorsky podpořena významnými podnikatelskými subjekty z oblasti stavebnictví. Pro studenty jsou připraveny atraktivní finanční odměny! 

Výsledky soutěže z roku 2019 zde. Týmy jsou seřazené podle nejlepší efektivity modelu.

Foto a video z předchozích ročníků: video 2019foto 2019 1. částfoto 2019 2. částfoto 2018foto 2017

Kontaktní osoba:  
Mgr. Lidmila Kábrtová
vedoucí PR oddělení, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Tel.: 224 357 944, 602 275 716, lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz

Odborný garant: 
Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Hala roku Akademik 2021

Hala roku JUNIOR 2021

Hala roku JUNIOR 2021 se s ohledem na vývoj epidemiologické situace nekoná.

Děkujeme za pochopení.

O soutěži: Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol, při které mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci. Stavba modelů halových konstrukcí a jejich zatěžovací zkoušky.

Kontaktní osoba: Mgr. Lidmila Kábrtová, tel.: 22435 7944, lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz

Historie soutěže: Soutěž Hala roku JUNIOR pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze pravidelně od roku 2008. Soutěž vznikla v návaznosti na Halu roku Akademik pořádanou pro studenty fakulty. Podívejte se na předchozí ročníky soutěžeFotogalerie 2019 zde a druhá část fotek zde.

Výsledky soutěže z roku 2019: Týmy jsou seřazené podle nejlepší efektivity modelu. Výsledky kategorie A zde. Výsledky kategorie B zde.

 

Partneři soutěže:

HOCHTIEF_logo_pozitiv_RGB.jpg

Společnost HOCHTIEF CZ je strategickým partnerem fakulty.

 

part_stav.jpg

Časopis Stavebnictví a interiér - mediální partner soutěže Hala roku JUNIOR

 

Hala roku JUNIOR 2021

Inspireli Awards

INSPIRELI

INSPIRELI AWARDS je největší mezinárodní soutěž studentů v architektuře, která propojila studenty už ze 136 zemí.

Přihlášky do 6. ročníku spuštěny!

Přihlášky do soutěže pro rok 2021 InspireliAwards.com - architecture & design jsou spuštěny! Stačí přihlásit svůj ročníkový nebo diplomový projekt a jste ve hře.

 

Předání cen INSPIRELI AWARDS 2020 vysílané on-line z Fakulty stavební ČVUT v Praze spojilo mladé architekty na celém světě

video záznam z Předávání cen

 

 Vítězné projekty z loňského ročníku 2020

 

 

Inspireli Awards
Zpátky nahoru