O fakultě

Pracoviště fakulty propojují špičkové výzkumné kapacity s praxí a zajišťují přenos vědeckých poznatků. Naši odborníci jsou autory řady patentů a moderních technických řešení.

O nás

Fakulta stavební je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze a je pevným základem univerzity od jejího založení v roce 1707, kdy nejstarším samostatným oborem vznikajících polytechnických institucí bylo právě stavitelské a kartografické umění. Fakulta je tak historicky nejstarší a patří počtem studentů i dalšími parametry svého výkonu k největším fakultám ČVUT v Praze.

Absolventi se dnes profilují jako široká řada odborníků ve stavebnictví s uplatněním napříč nejrůznějšími oblastmi, jako jsou doprava, energetika, životní prostředí a hygiena, zdravotnictví, zemědělství či průmysl. Fakulta je moderní vysokoškolskou institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Studenti mají řadu příležitostí absolvovat část svého studia také v zahraničí. Fakulta si dává za cíl držet vysokou úroveň kvality studia. Ve všech studijních oborech garantuje propojení na praxi a nové poznatky z výzkumu.

Tradiční je snaha o úzké propojení s průmyslovou sférou, a to nejen v ekonomické činnosti. Zvyšuje se počet společných výzkumných projektů s průmyslem a fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Řídící a správní orgány fakulty

Akreditace studijních programů a oborů

Logo a grafický manuál

Výroční zprávy fakulty

Fakulta v číslech

Bakaláři
absolventi 394
programy 6
specializace 7
Magistři
absolventi 446
programy 8
specializace 10
Doktorandi
absolventi 31
programy 3
specializace 11

Naše pracoviště

Na Fakultě stavební je vybudována kvalitní experimentální základna pro výzkum materiálů konstrukčních prvků, od nano úrovně až po testování konstrukcí ve skutečných velikostech (full scale). Výzkum se tak orientuje nejenom na oblasti teoretické a analytické. Jednotlivá pracoviště navazují spolupráci s menšími i velkými stavebními společnostmi. Fakultě se daří zvyšovat počet společných výzkumných projektů s průmyslem a fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Prostory pro studium a výuku

Ocenění

 • 151. - 200. místo mezinárodním žebříčku univerzit
  Pro rok 2021 se Fakulta stavební ČVUT umístila na výborné pozici na 151. – 200. místě v mezinárodním žebříčku univerzit QS World University Rankings v oblasti „Civil and Structural Engineering“
 • fib Medal of Merit 2020
  Prof. Petr Hájek
  obdržel ocenění fib Medal of Merit 2020 za významné příspěvky v oblasti konstrukčního betonu a práci v rámci Mezinárodní federace pro konstrukční beton (fib)
 • 1. místo v soutěži IREC - International Real Estate Challenge 2020
  Student bakalářského studia Jan Sedláček byl součástí vítězného 5 členného mezinárodního týmu v soutěži International Real Estate Challenge 2020
 • vítězka soutěže "Žena regionu" pro Plzeňský kraj
  Doktorandka Ing. arch. Alžběta Vachelová získala cenu za projekt „Zapiš se někomu do života!“, v rámci kterého se studenti VŠ registrují jako dárci kostní dřeně. 
 • cena rektora za vynikající doktorskou práci 2019
  Odborný asistent katedry fyziky Petr Pokorný získal cenu za práci na téma „Analýza a aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry“, ve které se zabýval teoretickými studiemi a praktickým uplatněním moderních aktivních optických prvků v zobrazovacích a měřicích systémech.
 • cena Most Promising Textbook Award 2019
  Profesor Milan Jirásek z katedry mechaniky získal cenu za knihu Creep and Hygrothermal Effects in Concrete Structures.

 • čestný titul Doktor honoris causa 2019
  ČVUT udělila čestný titul architektce a profesorce Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury.
 • cena Ministerstva školství 2018
  Doktorandka Ing. arch. Alžběta Vachelová získala cenu za mimořádný čin studentů. Alžběta je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. 

 • cena Česká hlava 2018
  Profesor František Wald získal cenu Česká hlava Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Industrie za projekt CBFEM Navrhování spojů ocelových konstrukcí metodou konečných prvků s komponentami brněnské společnosti IDEA StatiCa s.r.o.
 • Charles Massonnet Award 2018
  Profesor František Wald obdržel cenu Evropského sdružení výrobců ocelových konstrukcí ECCS jako uznání za významný přínos k rozvoji vědeckého a technického poznání v oboru stavebních ocelových konstrukcí.

 • Studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze získali skvělé umístění v letošním ročníku soutěže "SVOČ" v součtu umístění mezi ostatními stavebními fakultami z České i Slovenské republiky. 
  Výsledková listina.
 • Studenti doktorského studia získali významné ceny:
  Ing. Filip Šmejkal
  - cenu ministra školství za rok 2017
  Ing. Petr Pokorný
  - cenu nadačního fondu Stanislava Hanzla za rok 2017

 • Ing. Anna Kučerová, Ph.D. se stala jednounou z laureátek ceny L’Oréal-UNESCO 
 • Studenti Matyáš Vrtiška, Vojtěch Slavík a Václav Šimeček zvítězili v soutěži nejlepší studentské „Stavby s vůní dřeva 2017“Soutěžilo se ve dvou kategoriích a studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze získali obě první místa.
 • Mezinárodní studentská soutěž Xella
  student Jakub Vašek se umístil na třetí příčce mezinárodní soutěže Xella. Tématem bylo zpracování návrhu nové budovy Moravské galerie v Brně. Jeho návrh je zde.
 • Ceny za nejlepší diplomové práce"Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na Fakultě stavební.
Zpátky nahoru