Akademický atlas českých dějin

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru.

Akademický atlas českých dějin, jehož spoluautorem je doc. Jiří Cajthaml z Fakulty stavební, byl oceněn Akademií věd České republiky jako jedna ze tří špičkových prací týmů vědeckých expertů. Gratulujeme!

Zpátky nahoru