Bednění - oficiální party Fakulty stavební

Bednění - oficiální party Fakulty stavební – se konalo 27. 10. 2015 v prostorách Ateliéru D. Akci pro Vás zorganizoval Studentský klub ŠTUK a Studentská komora Akademického senátu FSv. Na Bednění dorazilo v průběhu večera 900 lidí.

Zpátky nahoru