Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

Putovní výstava k 150. výročí založení Spolku architektů a inženýrů v království Českém

Termín výstavy: 2. – 24. února 2016, atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze 

Výstavu otevřela doc. Ing. arch. Sedláková, CSc. slovy odkazujícími na výsledky ankety TOPTEN osobnosti stavitelství. Poukázala ve své řeči na fakt, že jen málo lidí ví, který architekt a stavař je autorem jeho domu. Právě k větší architektonicko-stavařské gramotnosti se snaží putovní výstava, která  se nyní na tři týdny zastavila na Fakultě stavební ČVUT v Praze, přispět.

Prezident Českého svazu stavebních inženýrů Ing. Pavel Štěpán na vernisáži k výstavě v atriu fakulty připomněl, že účelem výstavy je poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě. Představit to nejkvalitnější z oboru v naší republice a připomenout celospolečenský význam inženýrů a architektů nejen z pohledu funkčnosti jejich díla, ale rovněž v utváření estetiky staveb a veřejného prostoru.

Děkanka Fakulty stavební ČVUT, prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v návaznosti na úvodní slova připomněla, že fakulta stála u vzniku pražské techniky a během své více jak 300 let trvající existence byli její absolventi předními stavaři a architekty. Řada z nich je výstavou připomínána a zmiňována. 

Zpátky nahoru