Výzkum a tvůrčí činnost

Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie – tři základní směry v oblasti vzdělávání, výzkumu a tvůrčí činnosti na fakultě

Výzkum na fakultě

Tematické zaměření vědecko‑výzkumné činnosti vychází ze současných trendů výzkumu a vývoje stavebnictví daných prioritními tematickými oblastmi výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a Národní politiky výzkumu a vývoje ČR.

Významné výsledky

Unikátní projekty, významná ocenění a výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti na fakultě.

Znalecká činnost

Publikační činnost

Články, knihy, patenty, průmyslové a užité vzory, architektonické výstavy a další.

Jsme členy a partnery

Na domácím i mezinárodním poli spolupracujeme s těmito institucemi

Nabídka spolupráce

Akreditovaná zkušební laboratoř na Fakultě stavební nabízí širokou škálu zkoušek. Fakulta spolupracuje s praxí také formou expertíz, odborných posudků, neakreditovaných zkoušek atd.

Naše pracoviště

Fakultě se daří zvyšovat počet společných výzkumných projektů s průmyslem a fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Kontakt na fakultu

Věda a výzkum

Ing. Radmila Hamarová

Vedoucí oddělení
Zpátky nahoru