Jsme členy a partnery

Na domácím i mezinárodním poli spolupracujeme s těmito institucemi

Jsme členy

 • ECTP – The European Construction Technology Platform
 • Česká společnost pro mechaniku
 • ELGIP – The European Large Geo-engineering Institutes Platform
 • EUCEET Association – The European Civil Engineering Education and Training Association
 • FIB – The International Federation for Structural Concrete
 • IABSE – The International Association for Bridge and Structural Engineering
 • IAHR – The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
 • IWA – The International Water Association
 • RILEM – The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
 • WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky
 • IGD–TP – Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
 • CMET – Competence Maintenance, Education and Training
 • ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES, Z.S.
 • ASC - Associated Schools of Construction

Jsme partnery

 • ForArch
 • Soutěž Města bez Smogu
 • ČKAIT
 • Střechy Praha
 • Koordinuj.cz
Zpátky nahoru