Výzkum na fakultě

Tematické zaměření vědecko‑výzkumné činnosti vychází ze současných trendů výzkumu a vývoje stavebnictví daných prioritními tematickými oblastmi výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a Národní politiky výzkumu a vývoje ČR.

Výzkum na fakultě

Společným rysem klíčových směrů je orientace na oblast výzkumu nových materiálů, konstrukcí a  technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost v rámci životního cyklu, při uplatňování komplexního pohledu zahrnujícího širší aspekty interakce stavebních konstrukcí s životním prostředím.

Výzkumná činnost je uskutečňována v rámci výzkumných projektů podporovaných granty GA ČR, AV ČR a jednotlivými rezortními ministerstvy, Evropskou unií nebo firmami ze stavebního odvětví. Přímá mezinárodní spolupráce ve výzkumu je realizována prostřednictvím projektů 7. rámcového programu EU, COST, Nanocem a dalších.

Organizační i tematická struktura výzkumu je dána především zaměřením kateder. Výzkumné záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více pracovišť tvoří důležitý integrující prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s dalšími univerzitami, ústavy AV ČR, rezortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi.

Publikační činnost

Doktorské studium

SGS ČVUT

Věda a výzkum na ČVUT

Struktura fakulty (Vědecká radaOborové rady,...)

Výzkum na fakultě

Archiv

Ostatní projekty jsou k nalezení v archívu.

Zpátky nahoru