Výzkum na fakultě

Tematické zaměření vědecko‑výzkumné činnosti vychází ze současných trendů výzkumu a vývoje stavebnictví daných prioritními tematickými oblastmi výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a Národní politiky výzkumu a vývoje ČR.

Výzkum na fakultě

Společným rysem klíčových směrů je orientace na oblast výzkumu nových materiálů, konstrukcí a  technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost v rámci životního cyklu, při uplatňování komplexního pohledu zahrnujícího širší aspekty interakce stavebních konstrukcí s životním prostředím.

Výzkumná činnost je uskutečňována v rámci výzkumných projektů podporovaných granty GA ČR, AV ČR a jednotlivými rezortními ministerstvy, Evropskou unií nebo firmami ze stavebního odvětví. Přímá mezinárodní spolupráce ve výzkumu je realizována prostřednictvím projektů 7. rámcového programu EU, COST, Nanocem a dalších.

Organizační i tematická struktura výzkumu je dána především zaměřením kateder. Výzkumné záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více pracovišť tvoří důležitý integrující prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s dalšími univerzitami, ústavy AV ČR, rezortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi.

Vědecká rada

Oborové rady

Další odkazy:

Doktorské studium  Publikační činnost

SGS ČVUT  Věda a výzkum na ČVUT

 

 

Výzkum na fakultě

Iniciační fond

Iniciační fond Fakulty stavební ČVUT

Iniciační fond je určen na podporu mladých výzkumných pracovníků na Fakultě stavební ČVUT a jejich zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. Jeho cílem je podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Zapojte se také! Informace, jak žádat, naleznete zde 

Seznamte se s příběhy těch, kteří ho využili:

Yuliia_Khmurovska_stavitel_ico.jpg   MŮJ PŘÍBĚH 

Mgr. Yuliia Khmurovska, Ph.D.

Název projektu: Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními zahraničními odborníky

 

Ing_Havlásek_Ph_D.- ico.jpg  můj příběh

Ing. Petr Havlásek, Ph.D.

Název projektu: Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními zahraničními odborníky

 

Ing_Horák_Ph_D._ico_200x200_cb.jpg  můj příběh

Ing. Martin Horák, Ph.D.

Název projektu: Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními zahraničními odborníky

 

Martin_Landa_ico_cb.jpg  MŮJ PŘÍBĚH 

Ing. Martin Landa, Ph.D.

Název projektu: Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning

 

 

 

Iniciační fond

Archiv

Ostatní projekty jsou k nalezení v archívu.

Zpátky nahoru