Významné výsledky

Unikátní projekty, významná ocenění a výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti na fakultě.

Špičkové výsledky Fakulty stavební ČVUT v hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

V rámci hodnocení výzkumných organizací realizovaného Radou pro výzkum, vývoj a inovace modulu 1 - tedy vybraných vysledků VaV - získalo celkem sedm výsledků hodnocení jako "špičkové výsledky na mezinárodní úrovni", z toho pět z nich pochází z ČVUT a z nich čtyři vznikly na Fakultě stavební ČVUT. 

 

VO_01.jpg  

Špičkové výsledky Fakulty stavební ČVUT v hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Získání akreditace RICS

Fakulta stavební ČVUT získala jako první tuzemská univerzita akreditaci RICS. Díky ní se mohou absolventi oboru Projektový management a inženýring ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou rocích praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců) je přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí, zaměřuje se na všechny oblasti realitního trhu, stanovuje nejvyšší profesní standardy a etická pravidla a dbá na jejich dodržování. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních firem, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře.

Napsali o nás

Fotogalerie

 

Získání akreditace RICS

Podzemní laboratoř Josef

Hlavním úkolem pracoviště je zajistit praktickou výuku studentů v reálném podzemním prostředí, podpořit řešení experimentálních výzkumných projektů a přispět k většímu propojení univerzitního vzdělávání a výzkumu s praxí. Poprvé v České republice v „in situ" prostředí Podzemní laboratoře Josef:

  • je provozován fyzikální model simulující uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem,
  • bude realizován fyzikální model „české" zátky pro utěsnění přístupových štol hlubinného úložiště radioaktivních odpadů s využitím technologie stříkaného bentonitu.

Projekt „Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef“ byl nominován na Podnikatelský projekt roku 2011.

Podzemní laboratoř Josef

Centrum kompetence CESTI

Fakulta je koordinátorem Centra kompetence CESTI Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Projekt je zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury.

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR v základním výzkumu, jedná se o mimořádný prestižní úspěch ČVUT. Projekt se zabývá kumulativními časově závislými procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích. Jedná se o mimořádný úspěch pracovišť Katedry materiálového inženýrství a chemie, Experimentálního centra a Katedry mechaniky, ve spolupráci s Kloknerovým ústavem a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky ČAV. Ze 44 center excelence byla pouze dvě centra získána technickou universitou, obě jsou na ČVUT v Praze – jedno na FSv, druhé na FEL.

Fakulta je nositelem Centra excelence GAČR

Koordinace studijního programu  SUSCOS_M v rámci ERASMUS MUNDUS

Ojedinělý mezinárodní studijní program byl zahájen v podzimním semestru 2012. Magisterský program SUSCOS_M (Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events) je zatím jediným programem organizovaným z České republiky v rámci evropského prestižního programu pro získání nejkvalitnějších studentů ze zámoří ERASMUS MUNDUS.

Video

Koordinace studijního programu  SUSCOS_M v rámci ERASMUS MUNDUS

Cena Mezinárodního olympijského výboru Sport a Inovace pro doc. Ing. Jaroslav Pollerta, Ph.D.

Za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy pro vodní slalom pro Olympijské hry v Riu de Janeiru 2016, převzal doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. z Fakulty stavební ČVUT cenu Mezinárodního olympijského výboru. Ta byla pro rok 2015 tematicky zaměřena na sport a inovace. Cena je udělována vynikajícím jedincům, kteří svými originálními myšlenkami významně přispějí k rozvoji sportu, a to hlavně v jeho technickém zabezpečení, včetně inovací v návrzích sportovních staveb. Cenu doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. převzal za přítomnosti rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. od předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala v zastoupení Mezinárodního olympijského výboru.

Pracoviště Fakulty stavební ČVUT má pro výzkum vlastní vodohospodářskou laboratoř s moderním vybavením. Ta může také nabídnout vysoce kvalifikovaný tým akademických pracovníků a nadšených studentů věnujících se ve volném čase kanoistice. Záznamy z Vodohospodářského experimentálního centra na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde vznikla maketa kanálu v měřítku 1:13.

Informaci o ocenění přinesl také časopis Forbes, SportovníListy.cz, Český olympijský výbor, ... 

Čech projektuje vodní kanál pro olympiádu - záznam Studio 6 

Bývalý vrcholový deblkanoista doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. se spolupodílel i při návrhu dráhy pro olympijské hry v Sydney, je také autorem kanálu v Aucklandu.

Cena Mezinárodního olympijského výboru Sport a Inovace pro doc. Ing. Jaroslav Pollerta, Ph.D.

Národní cena za architekturu v kategorii Interiér

Grand Prix architektů 2009 udělila cenu v kategorii Interiér nové velkoprostorové učebně studijního programu
Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Rekonstrukce tohoto prostoru získala také první 
místo na mezinárodní architektonické přehlídce Contract world award 2011 v Hannoveru.

Národní cena za architekturu v kategorii Interiér

3. místo v mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon

Tým studentů ČVUT získal za svůj projekt Air House 3. místo v mezinárodní prestižní architektonické soutěži Solar Decathlon 2013.

Projekt AIR House získal celkové třetí místo v soutěži Solar Decathlon 2013. Kromě toho si odnesl první místo v kategorii Architektura a Energetická bilance, 2. místo v kategorii Technika, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě.

AIR House je energeticky soběstačný dům, který navrhovali a stavěli studenti ČVUT. V historii soutěže Solar Decathlon 2013 jsme prvním českým týmem.

Více informací o projektu najdete na těchto stránkách a sociálních sítích:

3. místo v mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon

3. místo v soutěži Technické dílo roku 2014

Tým z katedry speciální geodézie FSv ČVUT získal umístění za Autonomní mapovací vzducholoď. Hlasovalo takřka 700 návštěvníků stránek komory, což svědčí o velkém zájmu geodetické veřejnosti o tuto soutěž.

Jedná se o projekt Technologické agentury České republiky "Technologie a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro ochranu a tvorbu životního prostředí a pro zvýšení potenciálu energetických zdrojů".

Předmětem projektu je vytvoření měřicího systému se specifickými vlastnostmi, vhodného např. pro efektivní mapování středně velkých oblastí (jednotky až desítky čtverečných kilometrů), vytváření termometrických georeferencovaných map nebo pro mapování nebezpečných nebo nepřístupných oblastí (skládky).

Pracovní tým: Ing. B. Koska, Ph.D., prof. Ing J. Pospíšil, CSc., Ing. T. Křemen, Ph.D., Ing. Jakub Jon, katedra speciální geodézie FSv ČVUT

 

3. místo v soutěži Technické dílo roku 2014

Archiv

Ostatní projekty jsou k nalezení v archívu.

Zpátky nahoru