Znalecká činnost

Znalecká činnost

Fakulta stavební ČVUT v Praze (FSv) je vrcholovým znaleckým pracovištěm. Znalecký ústav FSv je zapsán ve II. nejkvalifikovanějším oddílu znaleckých ústavů se zvláštní specializací pro tyto obory znalecké činnosti: Stavebnictví, Geodézie a kartografie, Ekonomika, Projektování.

Stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • technologie, vlastnosti stavebních hmot, statiku a dynamiku, vady a poruchy, rekonstrukce staveb, dopravní inženýrství, ocelové a dřevěné konstrukce;
  • architekturu a stavitelství, architekturu veřejného prostoru, památkovou péči
  • obnovu nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonickou realizaci v památkově chráněných územích, architekturu krajiny a sídel.
Geodézie a kartografie s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • inženýrskou geodézii a geodetické informace pro katastr nemovitostí.
Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • oceňování nemovitostí
Projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památkovou péči
  • návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektovou přípravu
  • stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel.

Zdroj - databáze Ministerstva spravedlnosti ČR

Kontakt:
Ing. Vladimír Vácha
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

referát znalecké činnosti
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 22 Praha 6

Znalecká činnost
Zpátky nahoru