Znalecká činnost

Znalecká činnost

Fakulta stavební ČVUT v Praze (FSv) je vrcholovým znaleckým pracovištěm. Znalecký ústav FSv je zapsán ve II. nejkvalifikovanějším oddílu znaleckých ústavů se zvláštní specializací pro tyto obory znalecké činnosti: Stavebnictví, Geodézie a kartografie, Ekonomika, Projektování.

Stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • technologie, vlastnosti stavebních hmot, statiku a dynamiku, vady a poruchy, rekonstrukce staveb, dopravní inženýrství, ocelové a dřevěné konstrukce;
  • architekturu a stavitelství, architekturu veřejného prostoru, památkovou péči
  • obnovu nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonickou realizaci v památkově chráněných územích, architekturu krajiny a sídel.
Geodézie a kartografie s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • inženýrskou geodézii a geodetické informace pro katastr nemovitostí.
Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • oceňování nemovitostí
Projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památkovou péči
  • návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektovou přípravu
  • stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel.

Zdroj - databáze Ministerstva spravedlnosti ČR

 

Kontakt:
Ing. Vladimír Vácha

referát znalecké činnosti
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 22 Praha 6

 

Fakulta stavební ČVUT v Praze je rovněž dlouholetým členem Komory soudních znalců ČR.
Obory znalecké činnosti jsou stejné, jako je uvedeno výše tj. Stavebnictví, Geodézie a kartografie, Ekonomika, Projektování. 

Zdroj - databáze znalců Komory soudních znalců ČR

Prostřednictvím členství Fakulty stavební v Komoře soudních znalců je FSv členem i v nadnárodní organizaci EuroExpert sdružující více než 50 000 forenzních odborníků, znalců a expertů z EU.

Fakulta prostřednictvím svého znaleckého ústavu, spolu s Komorou soudních znalců ČR a dalšími partnery pravidelně pořádá od roku 2002 na podzim v Masarykově koleji ČVUT v evropském měřítku zcela ojedinělou mezinárodní znaleckou a expertní konferenci. Konference se věnuje znaleckým expertízám a dokazování při arbitrážích v oblasti stavebnictví, úloze mezinárodních obchodních sporů. Účastníci se seznamují s praktickými příklady z praxe u případových studií a řešení sporů, případně havárií. Rovněž se na konferenci projednávají různé podoby účasti znalce v alternativních postupech řešení sporů (ADR). 
Konference se zúčastňují experti z oblasti stavebnictví, vedoucí představitelé znaleckých organizací, advokáti, právníci, soudci, mezinárodní arbitři a mediátoři, specialisté v oboru alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví.

Zdroj - Mezinárodní znalecká a expertní konference

Znalecká činnost
Zpátky nahoru