Zájemce o studium

Fakulta stavební ČVUT v Praze vychovává kvalitní odborníky, kteří přispívají k rozvoji nejrůznějších oblastí spojených se stavitelstvím. Díky naší dlouholeté existenci a vysoké kvalifikaci nabízíme vzdělání, které z Vás udělá nejen odborníky v daném oboru, ale také Vám dá základy k úspěšné kariéře. Protože naši absolventi nejsou jen „stavaři“ ale jsou to lidé, kteří hýbou českou ekonomikou. Staňte se jimi také. Studujte u nás.

Bakalář

Výuka vedená zkušenými odborníky poskytuje už v bakalářském stupni studia solidní znalosti z oboru. Studium je propojeno s praxí a otevírá tak cestu na pracovní trh. Studovat lze i v zahraničí. Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Inženýr

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.
Doktor

Doktor

Doktorské studium je třetí a poslední stupeň vysokoškolského studia. Je vstupem na akademickou dráhu a stávání se vědcem a vědkyní. Je pro ty, kteří se v průběhu bakalářského či magisterského studia našli v oblasti, ve které by se chtěli výrazně realizovat a sami ji rozvíjet.
Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Mimo hlavní pedagogické činnosti a výzkumu nabízí Fakulta stavební, také kurzy pro širokou veřejnost. Jsou to různé rekvalifikační kurzy, školení pro zaměstnance, přípravné kurzy pro studenty, ale také například kurzy v rámci Celoživotního vzdělání
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze

.

 

Zpátky nahoru