Informace pro přijaté studenty

Výuka vedená zkušenými odborníky poskytuje už v bakalářském stupni studia solidní znalosti z oboru. Studium je propojeno s praxí a otevírá tak cestu na pracovní trh. Studovat lze i v zahraničí. Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Termíny zápisu a začátek výuky

31. 8. - 2. 9. 2021

Řádný termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia pro přihlášky podané v prvním kole přijímacího řízení (tzn. podané 1. 1. - 31. 3. 2021)

9. 9. 2021

Termín zápisu pro přihlášky podané ve druhém kole přijímacího řízení (tzn. podané 1. 6. - 31. 7. 2021),

a současně jde o náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se z nějakého důvodu nazapíší 31. 8. - 2. 9. 2021

20. 9. 2021

Začátek výuky pro akademický rok 2021/2022

Informace k přístupu do fakultní sítě

Pro každého studenta bude po zápisu do prvního ročníku vytvořen:

  • přístup do informačního systému ČVUT (KOS - KOmponenta Studium) - přihlašování na zkoušky, zápis do dalšího semestru
  • přístup na intranet a do databáze uživatelů - fakultní informace

Informace a postup pro přihlášení naleznete zde.

Informace k přístupu do fakultní sítě

Informace k zápisu

Pozor - z důvodu opatření proti šíření COVID-19 došlo ke změně časů zápisů oproti písemně zaslané pozvánce.
Správný čas naleznete v elektronické přihlášcezde uvádíme ukázku.
Prosíme o dodržení času uvedeného ve vaší elektronické přihlášce.

K zápisu s sebou přineste:

  • rozhodnutí o přijetí
  • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti (pas)

Pokyny a formuláře k zápisu zde

Při zápisu obdržíte potvrzení o studiu. Pokud budete požadovat potvrzení dalších formulářů (doprava, sirotčí důchody, přídavky na děti aj.), je nutné je přinést k zápisu.

 

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, je nutné se do data zápisu omluvit e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz předmět e-mailu: Omluva ze zápisu do 1. ročníku. V textu e-mailu uveďte: své jméno a studijní program, důvod omluvy není třeba uvádět. Omluvení uchazeči budou zařazeni na náhradní termín zápisu, který proběhne 9. 9. 2021. v budově Fakulty stavební Thákurova 7, Praha 6, informaci o zařazení k náhradnímu termínu zápisu včetně místa konání naleznete v elektronické přihlášce v databázi www.prihlaska.cvut.cz.

Fakulta doporučuje všem uchazečům, kteří byli přijati na více studijních programů, aby se po zvážení zapsali pouze do jednoho studijního programu.

Informace k zápisu

Informace o ubytovacím stipendiu FSv ČVUT

Studenti s trvalým bydlištěm mimo sídlo školy mají na ČVUT nárok na ubytovací stipendium (cca Kč 600,- měsíčně) bez ohledu na to, zda bydlí na kolejích ČVUT, nebo v soukromém ubytování. Více o stipendiích naleznete zde.

Informace o ubytovacím stipendiu FSv ČVUT

Informace o ubytování na kolejích

ČVUT garantuje ubytování všem nově přijatých studentů nejpozději v průběhu září. Ubytování na kolejích zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT, útvar ubytování. Veškeré informace včetně formuláře „Žádost o ubytování“ naleznete zde.

Informace o ubytování na kolejích

Průvodce prváka

Online příručka "Průvodce prváka" obsahuje důležité kontakty a informace o studiu a studentském životě na naší fakultě a na celém ČVUT.

Průvodce prváka

Rozhodnutí o přijetí a pozvánka na zápis

Rozhodnutí o přijetí rozesíláme písemnou formou. S ohledem na opatření proti šíření COVID-19 proběhnou zápisy tento rok na přepážkách studijního oddělení. Termín a čas zápisu naleznete po přihlášení do elektronické přihlášky. Pokyny a formuláře k zápisu zde

 

Rozhodnutí o přijetí a pozvánka na zápis

Seznamovací kurz "MALTA"

MALTA (Malé Aklimatizační Letní Tmelení Akademiků) je seznamovací kurz pro nové studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na tomto kurzu se nejen seznámíte s budoucími spolužáky, ale také budete mít možnost vyzkoušet si formou her fungování na univerzitě, poznat nejrůznější studentské kluby a vůbec si osahat vysokoškolskou atmosféru se vším všudy. Hlavně si ale užijete tuny zábavy.

Registrace na kurz 2021 spuštěna

Seznamovací kurz "MALTA"

Vstupní vyrovnávací kurz kreslení

Kurz kreslení je určen pro studenty 1. ročníku oboru Architektura a stavitelství.

Koná se 7. - 11. září 2020

Kurz je týdení, každý den v časech 9 -12 nebo 13 – 16 hodin.

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Vstupní vyrovnávací kurz kreslení

Vstupní vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie

Kurz matematiky se koná 14. - 18. září 2020.

Kurz deskriptivní geometrie se koná 14. - 18. září 2020.

Cílem kurzů je opakování a doplnění učiva matematiky a deskriptivní geometrie, které je potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětů teoretického základu studia v 1. ročníku.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Vstupní vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

Dotazy a zasílání dokumentů k přijímacímu řízení je možné také emailem uchazec@fsv.cvut.cz
Kdo budete posílat dokumenty k přijímacímu řízení poštou, adresu uveďte takto:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru