Informace pro přijaté studenty

Výuka vedená zkušenými odborníky poskytuje už v bakalářském stupni studia solidní znalosti z oboru. Studium je propojeno s praxí a otevírá tak cestu na pracovní trh. Studovat lze i v zahraničí. Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Termíny zápisu a začátek výuky

31. 8. - 2. 9. 2021

Řádný termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia pro přihlášky podané v prvním kole přijímacího řízení (tzn. podané 1. 1. - 31. 3. 2021)

9. 9. 2021

Termín zápisu pro přihlášky podané ve druhém kole přijímacího řízení (tzn. podané 1. 6. - 31. 7. 2021),

a současně jde o náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se z nějakého důvodu nazapíší 31. 8. - 2. 9. 2021

20. 9. 2021

Začátek výuky pro akademický rok 2021/2022

Informace k přístupu do fakultní sítě

Pro každého studenta bude po zápisu do prvního ročníku vytvořen:

  • přístup do informačního systému ČVUT (KOS - KOmponenta Studium) - přihlašování na zkoušky, zápis do dalšího semestru
  • přístup na intranet a do databáze uživatelů - fakultní informace

Informace a postup pro přihlášení naleznete zde.

Informace k přístupu do fakultní sítě

Informace k zápisu

Pozor - z důvodu opatření proti šíření COVID-19 došlo ke změně časů zápisů oproti písemně zaslané pozvánce.
Správný čas naleznete v elektronické přihlášcezde uvádíme ukázku.
Prosíme o dodržení času uvedeného ve vaší elektronické přihlášce.

K zápisu s sebou přineste:

  • rozhodnutí o přijetí
  • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti (pas)

Pokyny a formuláře k zápisu zde

Při zápisu obdržíte potvrzení o studiu. Pokud budete požadovat potvrzení dalších formulářů (doprava, sirotčí důchody, přídavky na děti aj.), je nutné je přinést k zápisu.

 

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, je nutné se do data zápisu omluvit e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz předmět e-mailu: Omluva ze zápisu do 1. ročníku. V textu e-mailu uveďte: své jméno a studijní program, důvod omluvy není třeba uvádět. Omluvení uchazeči budou zařazeni na náhradní termín zápisu, který proběhne 14. 9. 2020. v budově Fakulty stavební Thákurova 7, Praha 6, informaci o zařazení k náhradnímu termínu zápisu včetně místa konání naleznete v elektronické přihlášce v databázi www.prihlaska.cvut.cz.

Fakulta doporučuje všem uchazečům, kteří byli přijati na více studijních programů, aby se po zvážení zapsali pouze do jednoho studijního programu.

Informace k zápisu

Informace o ubytovacím stipendiu FSv ČVUT

Studenti s trvalým bydlištěm mimo sídlo školy mají na ČVUT nárok na ubytovací stipendium (cca Kč 600,- měsíčně) bez ohledu na to, zda bydlí na kolejích ČVUT, nebo v soukromém ubytování. Více o stipendiích naleznete zde.

Informace o ubytovacím stipendiu FSv ČVUT

Informace o ubytování na kolejích

ČVUT garantuje ubytování všem nově přijatých studentů nejpozději v průběhu září. Ubytování na kolejích zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT, útvar ubytování. Veškeré informace včetně formuláře „Žádost o ubytování“ naleznete zde.

Informace o ubytování na kolejích

Průvodce prváka

Online příručka "Průvodce prváka" obsahuje důležité kontakty a informace o studiu a studentském životě na naší fakultě a na celém ČVUT.

Průvodce prváka

Rozhodnutí o přijetí a pozvánka na zápis

Rozhodnutí o přijetí rozesíláme písemnou formou. S ohledem na opatření proti šíření COVID-19 proběhnou zápisy tento rok na přepážkách studijního oddělení. Termín a čas zápisu naleznete po přihlášení do elektronické přihlášky. Pokyny a formuláře k zápisu zde

 

Rozhodnutí o přijetí a pozvánka na zápis

Seznamovací kurz "MALTA"

Z důvodu opatření proti šíření koronaviru se letošní ročník seznamovacího kurzu MALTA ruší.

MALTA (Malé Aklimatizační Letní Tmelení Akademiků) je seznamovací kurz pro nové studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na tomto kurzu se nejen seznámíte s budoucími spolužáky, ale také budete mít možnost vyzkoušet si formou her fungování na univerzitě, poznat nejrůznější studentské kluby a vůbec si osahat vysokoškolskou atmosféru se vším všudy. Hlavně si ale užijete tuny zábavy. Více informací a přihlášení na kurz.

Seznamovací kurz "MALTA"

Vstupní vyrovnávací kurz kreslení

Kurz kreslení je určen pro studenty 1. ročníku oboru Architektura a stavitelství.

Koná se 7. - 11. září 2020

Kurz je týdení, každý den v časech 9 -12 nebo 13 – 16 hodin.

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Vstupní vyrovnávací kurz kreslení

Vstupní vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie

Kurz matematiky se koná 14. - 18. září 2020.

Kurz deskriptivní geometrie se koná 14. - 18. září 2020.

Cílem kurzů je opakování a doplnění učiva matematiky a deskriptivní geometrie, které je potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětů teoretického základu studia v 1. ročníku.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Vstupní vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

Dotazy a zasílání dokumentů k přijímacímu řízení je možné také emailem uchazec@fsv.cvut.cz
Kdo budete posílat dokumenty k přijímacímu řízení poštou, adresu uveďte takto:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru