Informace pro přijaté studenty

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Nabízíme studium také v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Termíny zápisu a začátek výuky

3. - 7. 9. 2018

Řádný termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia

26. 9. 2018

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia

1. 10. 2018

Začátek výuky pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí a pozvánka na zápis

Rozhodnutí o přijetí rozesíláme písemnou formou. V dopise bude přiložená také pozvánka, ze které se uchazeč dozví jeho přesný termín, čas a místo zápisu. Tyto informace nalezne uchazeč také po přihlášení do jeho elektronické přihlášky (uvidíte je tam však, až po odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení).

Rozhodnutí o přijetí a pozvánka na zápis

Informace k zápisu

K zápisu s sebou přineste:

  • rozhodnutí o přijetí
  • občanský průkaz, případně pas
  • psací potřeby

Při zápisu obdržíte potvrzení o studiu. Pokud budete požadovat potvrzení dalších formulářů (doprava, sirotčí důchody, přídavky na děti aj.), je nutné je přinést k zápisu.

Studenti, kteří již na FSv ČVUT studovali, přinesou k zápisu pro uznání předmětů z předchozího studia vyplněné uznávací archy - ke stažení zde.

Upozorňujeme, že při zápisu je každý student povinen si zapsat jeden z následujících cizích jazyků: 
angličtina, němčina, ruština, francouzština.

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, je nutné se do data zápisu omluvit e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz předmět e-mailu: Omluva ze zápisu do 1. ročníku. V textu e-mailu uveďte: své jméno a studijní program, důvod omluvy není třeba uvádět. Omluvení uchazeči budou zařazeni na náhradní termín zápisu, který proběhne 26. 9. 2018 v 8.30 hod. v budově Fakulty stavební Thákurova 7, Praha 6, informaci o zařazení k náhradnímu termínu zápisu včetně místa konání naleznete v elektronické přihlášce v databázi www.prihlaska.cvut.cz.

Fakulta doporučuje všem uchazečům, kteří byli přijati na více studijních programů, aby se po zvážení zapsali pouze do jednoho studijního programu.

Informace k zápisu

Informace o ubytování na kolejích

ČVUT garantuje ubytování všem nově přijatých studentů nejpozději v průběhu září. Ubytování na kolejích zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT, útvar ubytování. Veškeré informace včetně formuláře „Žádost o ubytování“ naleznete zde.

Informace o ubytování na kolejích

Informace o ubytovacím stipendiu FSv ČVUT

Studenti s trvalým bydlištěm mimo sídlo školy mají na ČVUT nárok na ubytovací stipendium (cca Kč 600,- měsíčně) bez ohledu na to, zda bydlí na kolejích ČVUT, nebo v soukromém ubytování. Více o stipendiích naleznete zde.

Informace o ubytovacím stipendiu FSv ČVUT

Seznamovací kurz "MALTA"

MALTA (Malé Aklimatizační Letní Tmelení Akademiků) je seznamovací kurz pro nové studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na tomto kurzu se nejen seznámíte s budoucími spolužáky, ale také budete mít možnost vyzkoušet si formou her fungování na univerzitě, poznat nejrůznější studentské kluby a vůbec si osahat vysokoškolskou atmosféru se vším všudy. Hlavně si ale užijete tuny zábavy. Více informací a přihlášení na kurz.

Seznamovací kurz "MALTA"

Vstupní vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie

Kurz matematiky se koná 17. – 21. 9. 2018.

Kurz deskriptivní geometrie se koná 17. – 21. 9. 2018.

Přihlašování je možné do 10. 9. 2018.

Cílem kurzů je opakování a doplnění učiva matematiky a deskriptivní geometrie, které je potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětů teoretického základu studia v 1. ročníku.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Vstupní vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie

Vstupní vyrovnávací kurz kreslení

Kurz kreslení je určen pro studenty 1. ročníku oboru Architektura a stavitelství.

Koná se 24. - 28. září 2018, probíhá každý den v časech 9 -12 nebo 13 – 16 hodin.

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Vstupní vyrovnávací kurz kreslení

Informace k přístupu do fakultní sítě

Pro každého studenta bude po zápisu do prvního ročníku vytvořen:

  • přístup do informačního systému ČVUT (KOS - KOmponenta Studium) - přihlašování na zkoušky, zápis do dalšího semestru
  • konto na poštovním serveru IMAP - email, Webmail
  • přístup na intranet a do databáze uživatelů - fakultní informace, směrování pošty

Informace a postup pro přihlášení naleznete zde.

Informace k přístupu do fakultní sítě

Kontakt na fakultu

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru