Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 1. – 31. 3. 2021

Termín podání přihlášek do akademického roku 2021/2022

Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením je také do 31. 3. 2021

Přihláška ke studiu

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

červen 2021

termíny přijímací zkoušky budou upřesněny v listopadu 2020

 

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Vyhlášení přijímacího řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2021/2022 zveřejníme zde v průběhu listopadu 2020

 

 

Přijímací řízení v bodech

 1. 1. 6. – 31. 7. 2020 termín podání elektronické přihlášky do druhého kola přijímacího řízení do akademického roku 2020/2021

  V souvislosti s koronavirovou krizí děkan Fakulty stavební ČVUT mimořádně promíjí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech. Více info zde.

  Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací. Více info zde.

 2. Vybrat si studijní PROGRAM, který chcete studovat. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor či specializace!
  Přehled studijních programů
  Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. 

 3. Mít dokončenou střední školu s maturitou, neboli dá se alespoň předpokládat, že ji budete mít dokončenou před zahájením výuky.

 4. Zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení, osvědčení o uznání studia v zahraničí nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraničí. 
  Čti: Směrnici děkana (bod V. DOKUMENTY ZASÍLANÉ NA FAKULTU V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ)

 5. Pokud jste cizinec (kromě občanů Slovenské republiky), a chcete studovat v českém jazyce, je třeba prokázat schopnost studovat v českém jazyce certifikovanou zkouškou z češtiny pro studium na VŠ

 6. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce je třeba prokázat schopnost studovat v tomto jazyce vykonáním zkoušky z anglického jazyka viz Směrnice děkana (bod V. DOKUMENTY ZASÍLANÉ NA FAKULTU V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ).
  Seznamte se také s Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce.

   

   

Přijímací zkouška

Na studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství

Přijímací zkouška se skládá z matematiky formou písemného testu (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana). Uchazeči o studium specializace Building Structures konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Na studijní program Architektura a stavitelství

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. Písemný test z matematiky (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana) a ústní pohovor z architektury. Uchazeč při ústní části předloží motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Dále 3 vlastní grafické práce.

Ústní pohovor z architektury

 • Motivační práce
 • Tři vlastní grafické práce
 • Další podklady - ukázky zájmu o specializaci

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 850,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

Dotazy a zasílání dokumentů k přijímacímu řízení je možné také emailem uchazec@fsv.cvut.cz
Kdo budete posílat dokumenty k přijímacímu řízení poštou, adresu uveďte takto:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru