Proč u nás studovat

Studium je propojeno s praxí a otevíráme cestu na pracovní trh.   Úspěchu si vážíme a odměňujeme výborné studijní výsledky. Dbáme na kvalitu výuky, vybavení a příjemné studijní prostředí. Podporujeme studium v zahraničí. Fakulta se baví, žije svůj akademický a studentský život.

Kvalita na prvním místě

Kvalita na prvním místě

Chceme vychovávat odborníky se solidním základem a tak kvalita výuky, studijní podmínky a vybavení, propojování studia s praxí jsou pro nás klíčové.

Úspěchu si vážíme, protože víme, že je za tím spousta času a dobře odvedené práce. Studenti mohou získat prospěchové stipendium.

Naši kvalitu měří i mezinárodní žebříček univerzit QS World University Rankings. Pro rok 2021 se fakulta umístila na výborné pozici na 151. – 200. místě v oblasti „Civil and Structural Engineering“. 

Uplatnění v praxi

Uplatnění v praxi

Studenti jsou v kontaktu s praxí v průběhu celého studia, získávají reálný obraz o situaci v oboru a čerpají poznatky, které později uplatní.  Do výuky jsou zapojováni externisté, témata pro závěrečné bakalářského a diplomové práce vychází z požadavků firem či státní správy, pracovní stáže a exkurze zpestřují studium.

Vzniká tak prostor na budování cenných profesních i pracovních vztahů. Absolventi ČVUT jsou vyhledávanými posilami pracovních týmů.

Zájemce o studium si volí na počátku jeden základní směr a to studijní program. V průběhu studia jej však čeká profesní specializace a tu si volí z široké škály studijních oborů a dílčích profesních zaměření, která čítají desítky odborných pozic. Je zde prostor pro každého najít si takovou profesní cestu, která Vás baví. 

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Studijní pobyty v zahraničí jsou standardní nabídkou pro všechny studenty fakulty. Vydat se můžete po Evropě, do USA, Kanady, Mexika, Číny atd.

Finanční podporu zajišťují programy jako Erasmus+, DAAD, AKTION, Fulbrightova stipendia. Strávit můžete v zahraničí semestr či dva, nebo využít i krátkodobých pobytů ATHENS.

Fakulta nabízí i tzv. Double degree, kdy je možné získat diplom z domácí i partnerské univerzity.

Přínos je jednoznačný - nové odborné zkušenosti, zdokonalení jazykových dovedností, osobní růst a nová přátelství, pracovní příležitosti.

Špičkové vybavení

Špičkové vybavení

Kvalitně vybavené studijní a výzkumné zázemí je pro studenty i partnery fakulty garancí špičkové úrovně spolupráce.

Na fakultě je vybudována experimentální základna pro výzkum materiálů konstrukčních prvků, od nano úrovně až po testování konstrukcí ve skutečných rozměrech.

Absolventi si tak mnohé vyzkouší sami v rámci výuky a disponují znalostmi o moderních metodách, přístrojích a postupech. 

Zpátky nahoru