Uplatnění absolventů

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Stavitel

Stavitel

Stavitel je profesně orientovaný odborník, který se uplatní v praktické stránce stavby.
Inženýr architekt

Inženýr architekt

„Architektem je ten, kdo subjektivním záměrem pořádá objektivní podmínky úkolu, a vytváří tím nové výtvarné duchovní hodnoty.“
Požární specialista

Požární specialista

Ochrana životů a životního prostředí a snížení ekonomických dopadů jsou základní cíle požární bezpečnosti.
Vodohospodář

Vodohospodář

Jeho cílem je najít soulad mezi využitím zdrojů vody pro společnost a jejich ochranou a udržitelností pro další generace.
Stavební manažer a ekonom

Stavební manažer a ekonom

Stavební manažeři a ekonomové jsou experti na řízení zdrojů, finančních i těch ostatních. Žádný úspěšný projekt se bez nich nemůže obejít.
Geodet

Geodet

Geodet je specialista na sběr a zpracování prostorových dat. Žádná stavba se bez něj neobejde.
Ekolog

Ekolog

Ekolog a krajinný inženýr řeší komplexně vazbu prostředí a stavební činnosti s ohledem na různá odvětví.
Specialista TZB

Specialista TZB

To, co je pro lidské tělo krevní oběh, dýchání, trávení, nervový systém a svaly, jsou pro budovu technická zařízení – systémy vytápění, ochlazování, větrání, zdravotně-technické instalace, umělé osvětlení, elektroinstalace i strojní zařízení jako výtahy.
Přípravář staveb

Přípravář staveb

Přípravář staveb je spojujícím článkem mezi návrhem a realizací stavby.
Vědec

Vědec

Vědec je profesionální badatel a na poli techniky mu výzkumná činnost umožňuje uplatnění vedle akademické půdy i v praxi.
Zpátky nahoru