Architektura a stavitelství

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Architektura a stavitelství

Čtyřleté bakalářské studium představuje komplexní základ pro budoucího architekta.

Těžiště výuky je v hodinách atelierové tvorby - jakémsi simulátoru procesu navrhování, ve kterém student postupně zdolává různé obtížnosti zadání projektu. To vše by nebylo možné bez kvalitní základny teoretických znalostí, které zajišťují odborníci z nejrůznějších oborů - technických i humanitních.

V závěru studia se může student více zaměřit buď na oblast architektury či se vydat více technickým směrem.

V rámci studia lze v magisterském studiu pokračovat ve všeobecném zaměření universálního architekta, či se více zaměřit na oblast urbanismu a územního plánování.

Titul Ing. arch. získávají po dalším dvouletém studiu úspěšní magisterští absolventi. Plnohodnotné vzdělání architekta s rozšířenými inženýrskými znalostmi mohou plně využít ve své profesní praxi.

Vše o životě na oboru, o Žlutých kartách, studentech, výuce a jiných našich aktivitách najdete na facebooku Katedry architektury FSv ČVUT.

 

 

Architektura a stavitelství

Uplatnění v praxi

Absolvent studijní specializace Architektura a stavitelství je profilován jako architekt s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb.

Absolvent bakalář má možnost uplatnit se jako

V praxi jsou pak absolventi také

  • koordinátory projektových týmů,
  • pracují jako architektonický či technický dozor staveb.

 

Uplatnění v praxi

Proč studovat architekturu?

Neustálá možnost volby dalšího směru vzdělávání, to je to, co naše studium nabízí.

Absolvent je architekt a osoba s rozšířeným inženýrským vzděláním v jednom.

Proč studovat architekturu?
Zpátky nahoru