Specializace - Management ve stavebnictví

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Management ve stavebnictví

Specializace je určena pro studenty, kteří mají rádi techniku, a zajímá je oblast ekonomická i stavební.

Na oboru se studenti naučí nejen to, jak stavbu navrhovat a realizovat, ale zejména, jaké aktivity jsou spojeny s vedením přípravy, organizace výstavby, plánováním nákladů a stanovením ekonomické návratnosti investice.

Tato specializace připravuje budoucí manažery a specialisty v uvedených oblastech.

Stavební ekonomika a řízení ve stavebnictví jsou disciplíny vyžadující základní technické znalosti, na které je potom možné navázat manažersky a ekonomicky zaměřenými studijními předměty, mezi které patří například projektové řízení, kalkulace a nabídky a investování. Tyto disciplíny jsou pro stavebnictví natolik specifické, že jejich absolvování na jiných vysokých školách nestavebního zaměření není možné.

 

Management ve stavebnictví

Náplň studia

V prvních semestrech se studenti učí o vybraných problémech přípravy, realizace a řízení výstavbových projektů na reálném projektu, se kterým pak pracují v průběhu různých předmětů.

Katedra koordinující výuku specializace úzce spolupracuje s podnikovou praxí. Díky této spolupráci mají studenti možnost pracovat s moderními v běžné stavební praxi používanými softwarovými nástroji a mohou formou exkurzí, částečných pracovních úvazků nebo prací na projektech rozšířit své praktické znalosti.

Studenti se pravidelně účastní různých soutěžních akcí organizovaných katedrou ve spolupráci s praxí, kde mohou uspět a představit se svým potenciálním budoucím zaměstnavatelům. Například se jedná o soutěž Rozpočtujeme s Callidou, Studentská vědecká odborná činnost apod.

Studenti mají také možnost již v rámci studia získat certifikát z oblasti tvorby rozpočtů, což jim pomáhá při hledání budoucího zaměstnání.

 

Náplň studia

Proč studovat tuto specializaci?

Předností této specializace je spojení technického studia a všudypřítomné ekonomické stránky věci.

Absolventi mají široké možnosti uplatnění v praxi napříč všemi oblastmi stavebnictví a zároveň mají možnost pokračování ve studiu na navazujícím magisterském oboru Projektový management a inženýring, případně i na navazujících oborech jiných vysokých škol, které bakalářské vzdělání ekonomického nebo technického zaměření vyžadují.

Daný obor s určitými změnami existuje na fakultě více než padesát let a je tradičně přijímán širokou stavební praxí s vysokou úspěšností a zaměstnatelností absolventů.

Absolventi oboru po vykonání příslušné pětileté praxe mají možnost požádat o autorizaci ČKAIT.

Proč studovat tuto specializaci?
Zpátky nahoru