Specializace - Materiálové Inženýrství

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Zpátky nahoru