Studijní program Architektura a stavitelství

Výuka vedená zkušenými odborníky poskytuje už v bakalářském stupni studia solidní znalosti z oboru. Studium je propojeno s praxí a otevírá tak cestu na pracovní trh. Studovat lze i v zahraničí. Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Studijní program Architektura a stavitelství

Studijní program Architektura a stavitelství

Délka studia: 4 roky
Čtyřleté bakalářské studium představuje komplexní základ pro budoucího architekta. Těžiště je v hodinách atelierové tvorby - jakémsi simulátoru procesu navrhování.

Informace o studiu

Jde o jediný bakalářský studijní program v České republice akreditovaný ve dvou oblastech vzdělávání, a to Architektura a urbanismus a Stavebnictví.

Studium zahrnuje tyto oblasti:

 • Atelierová tvorba - základ výchovy budoucího architekta
 • Kompozice
 • Typologie
 • Konstrukce
 • Udržitelná výstavba
 • Rekonstrukce
 • Památková ochrana
 • Urbanismus a územní plánování
 • Studijní plán

 

Studium je zaměřeno na poznání nejrůznějších odstínů stavitelského umění tak, aby si student dokázal vybrat svůj směr, po kterém chce kráčet, buď vstříc více architektonickým, nebo více technickým dovednostem.

Možnost volby a vynikající zázemí odborníků z oblasti stavebnictví je to, co dělá studijní program Architektura a stavitelství výjimečným. Vyvážené znalosti a umění propracovat návrh až do technického detailu činí naše absolventy v praxi vysoce žádanými.

Běžná skladba výuky je obohacena o exkurze, tematické workshopy a soutěže, přednášky odborníků z praxe. S velkým úspěchem se setkávají přednášky cyklu Co je architektura, v rámci kterých přednášeli například i Eva Jiřičná a Josef Pleskot.

Hojně je využívána možnost studia v zahraničí či absolvování ateliéru v anglickém jazyce společně se zahraničními studenty.

Každoročně jsou pořádány desítky výstav studentských prací v budově fakulty i mimo ni. 

Studenti Architektury a stavitelství se úspěšně účastní tuzemských i zahraničních soutěží a workshopů. Více zajímavostí najdete na apluses.cz a facebooku: facebook.com/aplusesFSv

Uplatnění

 • Tvůrčí architekti a urbanisti s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování, projektování staveb a územním plánováním
 • Koordinátoři projektového týmu
 • Architektonický a technický dozor staveb
 • Státní správa
 • Profese Architekt, Urbanista, ProjektantPracovník veřejné správy

Velké tuzemské i zahraniční architektonické kanceláře upřednostňují architekty s rozšířeným technickým vzděláním před více umělecky zaměřenými absolventy. To umožňuje získat dobrou pozici v zajímavých společnostech. Ale uplatnění našli mnozí i ve sféře státní správy (třeba na poli územního plánování nebo památkové péče), anebo ve vlastní projekční praxi.

 

 

 

Zpátky nahoru