Doktor

Doktorské studium je třetí a poslední stupeň vysokoškolského studia. Je vstupem na akademickou dráhu a stávání se vědcem a vědkyní. Je pro ty, kteří se v průběhu bakalářského či magisterského studia našli v oblasti, ve které by se chtěli výrazně realizovat a sami ji rozvíjet.

Aktuálně

Přijímací řízení a přihláška ke studiu

Termín podání přihlášek

18. 11. 2021 - 6. 1. 2022

Termín podání přihlášek na doktorské studium s nástupem od 1. března 2022

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE s nástupem od 1. března 2022

Přihlášku ke studiu zveřejníme zde od 18. 11. 2021. 

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete ve směrnici děkana č.1/2021 a v podmínkách pro přijetí

 

 

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

Uchazeči o doktorské studium v doktorských studijních programech mohou být po podání přihlášky vyzváni od předsedů oborových rad k distančnímu pohovoru.

Termín bude stanoven individuálně.

Studijní programy

 • Studijní program Stavební management a inženýring
 • Obor - Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Obor - Pozemní stavby
 • Obor - Inženýrství životního prostředí
 • Obor - Stavební management a inženýring
 • Obor - Architektura a stavitelství

Čím budu? Co budu studovat a bude mě to zajímat a bavit? Na tyto otázky získáte níže odpovědi, a pokud se budete chtít přesvědčit, že to tak opravdu je, čtěte dál a přijďte na některý ze dvou dnů otevřených dveří. Jsme tu pro Vás.

Proč u nás studovat

Pokud se zamýšlíte jít dál, vzrušující cestou studia a výzkumu, je pro vás doktorské studium to pravé. Nemusíte se přitom obávat, že byste se na naši fakultě nudili. Výzkum patří mezi základní kameny našeho bytí, a proto jsme na tuhle úlohu patřičně vybaveni. Fakulta disponuje 8mi specializovanými laboratořemi, kde se provádějí vysoce kvalifikované výzkumy. Můžeme se dokonce pochlubit výzkumným centrem jako je podzemní laboratoř Josef, která je jedinečná svého druhu nejen v České republice, ale také v Evropě. Ještě stále váháte? Podívejte se na naše pracoviště, a pak vás očekáváme s přihláškou.

Forma studia

Prezenční forma

Prezenční doktorské studium je pro vás jako dělané, chcete-li i po skončení magisterského studia užívat výhod plynoucích ze statutu studenta. Jako prezenční doktorand máte nárok na stipendium, ubytování na kolejích, případně i ubytovací stipendium a slevu na jízdném. Mezi vaše povinností pak bude patřit sehnat si školitele, sestavit si studijní plán a mimo jiné i absolvovat tříměsíční zahraniční stáž, samozřejmě v oboru. Na katedře, na které budete studovat, můžete i učit jako asistent, případně můžete být současně na částečný úvazek zaměstnáni na řešení výzkumných projektů.                                                                                           

Výhody:

 • měsíčně stipendium
 • možnost být ubytován na kolejích
 • nárok na ubytovací stipendium (číst podmínky!!)
 • do 26 let nárok slevy pro studenty a pojištění

 

Povinnosti:

 • sestavit individuální studijní plán (obsahující 6 odborných předmětů)
 • složit zkoušku z anglického jazyka
 • Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 2 let od data nástupu.
 • vypracovat písemné studie a rozpravu o disertační práci
 • katedra může doktorandovi přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované výuky jako asistentovi.
 • Absolvovat minimálně měsíční odbornou stáž na vědeckém pracovišti v zahraničí.
 • složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia
 • předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS

Výhody a povinnosti detailně: http://www.fsv.cvut.cz/doktor/info.php

Kombinovaná forma 

I kombinovaná forma doktorského studia skrývá řadu výhod, byť se to tak na první pohled nemusí zdát. Student kombinovaného studia sice nedostává měsíční stipendium a povinnosti má podobné, jako student prezenční formy, má ovšem na splnění předmětů ze studijního plánu o rok více času. Zároveň nemusí učit na katedře ani absolvovat zahraniční stáž. Kombinované studium je ideálním řešením, pokud již pracujete a po titulu Ph.D. prahnete kvůli současnému zaměstnání či budoucímu uplatnění na trhu práce.

 

Výhody:

 • prodloužení studijního plánu o jeden rok
 • možnost mít vlastní zaměstnání mimo FSV ČVUT
 • doktorand nemusí učit na katedře ani absolvovat zahraniční stáž
 • doba na splnění zkoušek o 1 rok delší, tj. do 3 let od nástupu
 • možnost zaměstnání při studiu mimo FSv ČVUT  

Povinnosti:

 • sestavit individuální studijní plán (obsahující 6 odborných předmětů)
 • složit zkoušku z anglického jazyka
 • Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 3 let od data nástupu.
 • vypracovat písemné studie a rozpravu o disertační práci
 • složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia, s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem).
 • Obhajoba disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS

 

Výhody a povinnosti detailně: http://www.fsv.cvut.cz/doktor/info.php

Doprava, bydlení a stravování

Bydlení na kolejích či možnost bydlení v podnájmu Vám ČVUT umožní vždy s příspěvkem na bydlení. Kolej to je klasika a má nespornou řadu výhod (dopravní spojení, parta kamarádů a společná atmosféra jak před zkouškami, tak po nich). Zjistěte si, jak to máte daleko na fakultu a jak budete cestovat mezi školou, sportovním vyžitím na ČVUT a Vaší kolejí či podnájmem.

Život studenta

 • 61 %mužů
 • 39 %žen

Kdo absolvoval stáž středoškoláků na fakultě, nebude překvapen, jak jsou technici (studenti i pedagogové) normální lidi a že je studium baví a chtějí být opravdovým odborníkem. Student má své studijní povinnosti a může čerpat řadu výhod, které mu fakulta a ČVUT nabízí.

Zpátky nahoru