Studijní programy

Doktorské studium je třetí a poslední stupeň vysokoškolského studia. Je vstupem na akademickou dráhu a stávání se vědcem a vědkyní. Je pro ty, kteří se v průběhu bakalářského či magisterského studia našli v oblasti, ve které by se chtěli výrazně realizovat a sami ji rozvíjet.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500