Inženýr

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Aktuálně

Přijímací řízení a přihláška ke studiu

Termín podání přihlášek

1. 1. - 31. 3. 2021

Termín pro podávání přihlášek do ak. roku 2021/2022

Přihláška ke studiu

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením je 31. 3. 2021

Termín pro zaslání příloh A), B) je 31. 3. 2021

Termín pro zaslání příloh C) – J) je 2. 7. 2021

 

Termíny přijímacích zkoušek

17. – 21. 5. 2021

Termín přijímací zkoušky

Děkan fakulty může v souvislosti s koronavirovou krizí a nutnými hygienickými opatřeními posunout termíny konání pro ústní a písemné části přijímacích zkoušek na pozdější data tak, aby mohly být konány kontaktním způsobem viz směrnice děkana č. 4/2020 (Článek 3)

Studijní programy

 • Specializace - Geomatika
 • Obor - Materiálové inženýrství
 • Branch - Building Structures
 • Obor - Stavební management
 • Obor - Inženýrství životního prostředí
 • Studijní program Water and Environmental Engineering

Čím budu? Co budu studovat a bude mě to zajímat a bavit? Na tyto otázky získáte níže odpovědi, a pokud se budete chtít přesvědčit, že to tak opravdu je, čtěte dál a přijďte na některý ze dvou dnů otevřených dveří. Jsme tu pro Vás.

Proč u nás studovat

 • Studium je propojeno s praxí a otevíráme cestu na pracovní trh.  
 • Úspěchu si vážíme a odměňujeme výborné studijní výsledky.
 • Dbáme na kvalitu výuky, vybavení a příjemné studijní prostředí.
 • Podporujeme studium v zahraničí.
 • Fakulta se baví, žije svůj akademický a studentský život.

Doprava, bydlení a stravování

Bydlení na kolejích či možnost bydlení v podnájmu Vám ČVUT umožní vždy s příspěvkem na bydlení. Kolej to je klasika a má nespornou řadu výhod (dopravní spojení, parta kamarádů a společná atmosféra jak před zkouškami, tak po nich). Zjistěte si, jak to máte daleko na fakultu a jak budete cestovat mezi školou, sportovním vyžitím na ČVUT a Vaší kolejí či podnájmem.

Život studenta

 • 61 %mužů
 • 39 %žen

Kdo absolvoval stáž středoškoláků na fakultě, nebude překvapen, jak jsou technici (studenti i pedagogové) normální lidi a že je studium baví a chtějí být opravdovým odborníkem. Student má své studijní povinnosti a může čerpat řadu výhod, které mu fakulta a ČVUT nabízí.

Zpátky nahoru