Uplatnění absolventů

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Inženýr architekt

Inženýr architekt

„Architektem je ten, kdo subjektivním záměrem pořádá objektivní podmínky úkolu, a vytváří tím nové výtvarné duchovní hodnoty.“
Statik

Statik

Bezpečnost, hospodárnost, funkčnost a životnost nosných konstrukcí – to jsou hlavní kritéria práce statika.
Požární specialista

Požární specialista

Ochrana životů a životního prostředí a snížení ekonomických dopadů jsou základní cíle požární bezpečnosti.
Vodohospodář

Vodohospodář

Jeho cílem je najít soulad mezi využitím zdrojů vody pro společnost a jejich ochranou a udržitelností pro další generace.
Stavební manažer a ekonom

Stavební manažer a ekonom

Stavební manažeři a ekonomové jsou experti na řízení zdrojů, finančních i těch ostatních. Žádný úspěšný projekt se bez nich nemůže obejít.
Geodet

Geodet

Geodet je specialista na sběr a zpracování prostorových dat. Žádná stavba se bez něj neobejde.
Ekolog

Ekolog

Ekolog a krajinný inženýr řeší komplexně vazbu prostředí a stavební činnosti s ohledem na různá odvětví.
Specialista TZB

Specialista TZB

To, co je pro lidské tělo krevní oběh, dýchání, trávení, nervový systém a svaly, jsou pro budovu technická zařízení – systémy vytápění, ochlazování, větrání, zdravotně-technické instalace, umělé osvětlení, elektroinstalace i strojní zařízení jako výtahy.
Vědec

Vědec

Vědec je profesionální badatel a na poli techniky mu výzkumná činnost umožňuje uplatnění vedle akademické půdy i v praxi.
Zpátky nahoru