Architektura a stavitelství

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O programu

Dvouleté magisterské studium oboru Architektura a stavitelství na rozdíl od bakalářského studia už převážně obsahuje předměty z oblasti architektury a architektonické tvorby:

 • dějiny architektury a umění,
 • interiér,
 • energeticko efektivní navrhování,
 • urbanismus a územní plánování,
 • zahradní a krajinářská tvorba.

Hlavní důraz je zde kladen na ateliérovou tvorbu od návrhu širšího urbanistického konceptu přes řešení dílčího objektu až po detail interiéru.

Architektonické předměty jsou pak doplněny teoretickými, inženýrskými, ekonomickými a humanitními předměty ve vyvážené skladbě tak, aby ve svém souhrnu poskytly komplexní vzdělání pro kvalitní zapojení do praxe.

O programu

Absolventi programu

Absolvent dvouletého magisterského studia získává titul Ing. arch.

Uplatní se zejména jako

 • tvůrčí projektant - architekt v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb,
 • urbanista,
 • hlavní koordinátor a inženýr projektu včetně realizací staveb.

Další možnost odborného uplatnění je

 • ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče a ochrany krajiny,
 • ve stavebním výzkumu,
 • v odborném školství.
Absolventi programu

Aktuální zprávy z dění

Veškeré dění v programu Architektura a stavitelství, info o výuce, o studentech, o Žlutých kartách a našich dalších aktivitách najdete na facebooku a na webu A+S

Aktuální zprávy z dění
Zpátky nahoru