Integrální bezpečnost staveb

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru a uplatnění

Obor je zaměřen na bezpečnost staveb s důrazem na požární problematiku.

Tři semestry magisterského studia zaměřené na požární prevenci prohloubí potřebné znalosti z oboru výstavby pozemních staveb a požární bezpečnosti staveb v takovém rozsahu, aby absolvent mohl působit jako odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany podle §11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně.

Dosažené vzdělání mu umožní odbornou činnost v oblasti požární ochrany a v orgánech státní správy.

Při zaměření na požární management získá potřebné informace z oboru požární ochrany, aby mohl působit v soukromém sektoru nebo v hasičském záchranném sboru podle §72 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně.

Kromě akcentu na požární bezpečnost budov bude profil absolventa doplněn o znalosti a dovednosti

  • v oblasti rizik havárií na životní prostředí,
  • na udržitelný rozvoj,
  • na energeticky úspornou výstavu včetně rizik ve finančním řízení, investování a pojišťování.
O oboru a uplatnění
Zpátky nahoru