Obor - Architektura a stavitelství

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Dvouleté magisterské studium oboru Architektura a stavitelství na rozdíl od bakalářského studia už převážně obsahuje předměty z oblasti architektury a architektonické tvorby:

  • vybrané stati z nauky o budovách,
  • z dějin architektury a umění,
  • zahradní a krajinářská tvorba,
  • kreslení a malba,
  • modelové projektování.

Hlavní důraz je zde kladen na ateliérovou tvorbu včetně navrhování interiéru a urbanistického ateliéru.

Architektonické předměty jsou pak doplněny teoretickými, inženýrskými, ekonomickými a humanitními předměty ve vyvážené skladbě tak, aby ve svém souhrnu poskytly komplexní vzdělání pro kvalitní zapojení do praxe.

O oboru

Absolventi oboru

Absolvent dvouletého magisterského studia získává titul Ing. arch.

Uplatní se zejména jako

  • tvůrčí projektant - architekt v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb,
  • hlavní koordinátor a inženýr projektu včetně realizací staveb.

Další možnost odborného uplatnění je

  • ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče,
  • ve stavebním výzkumu,
  • v odborném školství.
Absolventi oboru

Aktuální zprávy z dění na oboru

Vše o životě na oboru, o Žlutých kartách, studentech, výuce a jiných našich aktivitách najdete na facebooku Katedry architektury FSv ČVUT a na oborových stránkách apluses.cz

Aktuální zprávy z dění na oboru
Zpátky nahoru