Obor - Konstrukce a dopravní stavby

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Studium na magisterském stupni oboru zahrnuje předměty vycházející z nejmodernějších metod a teorií v oboru, informačních technologií a směřuje k prohloubení teoretických a praktických znalosti absolventů bakalářského stupně v oblasti inženýrských konstrukcí a dopravních staveb.

Podle svého zájmu si student v závěru studia rozšiřuje znalosti v jednom ze 6 zaměření oboru:

 • statika a dynamika konstrukcí,
 • betonové konstrukce a mosty,
 • ocelové konstrukce a mosty,
 • geotechnika,
 • silniční stavby a dopravní inženýrství,
 • železniční stavby.
O oboru

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní jako

 • specialisté při navrhování a projektování,
 • ve výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb,
 • vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem,
 • ve státní správě,
 • ve výzkumu a školství.
Uplatnění absolventů
Zpátky nahoru