Obor - Konstrukce pozemních staveb

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Studijní plán magisterského studia přímo navazuje na bakalářský obor stejného názvu, je zaměřen:

  • na analýzu konstrukcí,
  • navrhování konstrukčních prvků nosných konstrukcí,
  • problematiku interakce konstrukčních prvků a optimalizaci jejich konstrukčně statického a technologického řešení,
  • navrhování konstrukcí z nových a netradičních stavebních materiálů.

Do prvního semestru jsou koncentrovány zejména teoretické a odborné předměty zaměřené na prohloubení a rozšíření znalostí absolventů bakalářského studia především v teoretických oblastech matematiky, mechaniky a analýzy konstrukcí. Na ně dále navazují odborné předměty z oblasti navrhování betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí i experimentálního ověřování konstrukcí. Součástí studia je i základ dynamiky stavebních konstrukcí.

V závěru studia mají studenti možnost prohloubit znalosti zvolené profese zápisem volitelných předmětů a témat projektů v jednotlivých semestrech. Poslední semestr je soustředěn především na zpracování diplomové práce tematicky zaměřené v souladu se zvoleným zaměřením.

 

O oboru

Propojení na praxi a výzkum

Studenti se mohou aktivně zapojit do vědeckovýzkumných úkolů aktuálně řešených na jednotlivých katedrách.

 

Propojení na praxi a výzkum

Absolventi a uplatnění

Absolventi oboru se uplatní

  • v oblasti navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb (konstrukčně statická část návrhu),
  • ve výzkumu a vývoji,
  • diagnostice a zkoušení stavebních materiálů,
  • nosných prvků a systémů objektů pozemních staveb.
Absolventi a uplatnění
Zpátky nahoru