Obor - Materiálové inženýrství

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Zajímá vás, co se děje při tvrdnutí betonu? Víte, jak ovlivnit jeho pevnost a zkrátit dobu tvrdnutí betonu? Víte, jak udělat beton, který bude plavat?

Odpovědi na tyto i další otázky vám dá obor Materiálové inženýrství

Studium je zaměřeno na získání 

 • hlubších teoretických a praktických znalostív oboru vývoje, testování a praktické aplikace stavebních materiálů,
 • a se zaměřením na hlubší studium v oblasti struktury, chemického složení a dalších vlastností těchto materiálů.

Na tento základ navazuje získání praktických dovedností v oblasti komplexního testování stavebních materiálů od diagnostiky poruch po stanovení mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností materiálů.

O oboru

Jak se na oboru studuje

Materiálové inženýrství je menší obor, ve kterém se každému studentovi dostane osobního přístupu ze strany pedagogů.

Tým pedagogů a výzkumných pracovníků o studenty pečuje:

 • Vyjíždíme často na exkurze na zajímavé stavby a do výroben stavebních hmot a konstrukcí.
 • V rámci výuky organizujeme řadu přednášek odborníku z praxe.
 • Studenty zapojujeme do řešení výzkumných projektů, díky čemuž jim umožňujeme pracovat na řešení aktuálních problémů v oblasti materiálového výzkumu a získat tak zajímavé finanční ohodnocení již během studia.
 • Studenti jsou vedeni k samostatnému a tvůrčímu řešení zadaných problémů.
 • Obor má k dispozici nejmodernější experimentální a počítačové vybavení světové úrovně.
 • Garantujeme spolupráci s nejlepšími výzkumnými týmy fakulty.
 • Maximálně studenty podporujeme při výjezdu na zahraniční studijní pobyty, přičemž jsme schopni nabídnout přijetí na zahraničních partnerských univerzitách. 
Jak se na oboru studuje

Proč právě tento obor

Absolventi oboru materiálové inženýrství se uplatní:

 • jako specialisté v závodech pro výrobu stavebních materiálů,
 • v oblastech zkušebnictví,
 • kontroly jakosti a diagnostiky poruch,
 • v neposlední řadě ve výzkumu a vývoji stavebních materiálů.

Uplatnění absolventi oboru naleznou i při projektování či realizaci staveb, kde se uplatní jejich znalosti o struktuře, chování a kompatibilitě stavebních hmot.

Specifickou oblastí, kde se naleznou absolventi oboru uplatnění, je rekonstrukce památkově chráněných budov, kde volba vhodného materiálu představuje základní předpoklad pro optimální funkčnost konstrukce při zachování historické hodnoty původního stavebního díla.  

Proč právě tento obor
Zpátky nahoru