Obor - Projektový management a inženýring

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Obor tematicky navazuje na bakalářský studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví.

Prohlubuje znalosti studentů ve vybraných oblastech stavebního managementu, zejména v oblasti

  • finančního řízení,
  • inženýringu,
  • projektového řízení (developer, projektový manažer apod.),
  • oceňování nemovitostí,
  • facility managementu.

Studenti si také prohloubí znalosti řízení výstavbových projektů s využitím moderních nástrojů cloudového řešení správy projektové dokumentace a komunikace, využití parametrického modelování informačních modelů apod.

 

 

 

O oboru

Oborové studium v zahraničí

V rámci studia mají studenti bohaté možnosti výjezdů na zahraniční stáže, protože obor udržuje dobré vztahy se zahraničními univerzitami, zejména ve Velké Británii, USA a Austrálii.

Díky tomu je výuka často doplňována přednáškami zahraničních hostů. Z tohoto důvodu je v průběhu studia kladen důraz také na doplnění znalostí v oblasti jazyků (zejména angličtiny), což je v dnešní době pro uplatnění v oboru na českém i mezinárodním trhu zásadní.

Oborové studium v zahraničí

Možnost získat světově uznávaný titul RICS

Absolventi oboru jsou schopni řešit složité technicko-ekonomické a organizační problémy ve stavebnictví.

Takovými problémy například může být i expertní činnost v médiích často diskutovaných projektů, například Trojský most, Národní muzeum, dálnice D3 a tunelový komplex Blanka.

Absolvování studijního oboru Projektový management a inženýring je díky uzavřené mezinárodní dohodě jedním ze dvou kroků (druhým je praxe v oboru) pro získání světově uznávaného titulu RICS, který je zaměřen na oceňování podniků a nemovitostí a řízení nákladů projektů.

Absolventi oboru po vykonání příslušné tříleté praxe mají možnost požádat o autorizaci ČKAIT.

Možnost získat světově uznávaný titul RICS
Zpátky nahoru