Obor - Stavební management

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Obor stavební management je určen

 • pro absolventy všech stávajících bakalářských neekonomických oborů studijního programu Stavební ínženýrství a studijního programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze,
 • a dále je určen také pro absolventy bakalářských programů a oborů dalších stavebních fakult vysokých škol.

Absolvent se stane univerzálně technicky a ekonomicky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce.

K základu odborných technických znalostí z bakalářského studia získá v magisterském studiu tohoto oboru znalosti z oblasti managementu a ekonomiky.

Rozsáhlá nabídka volitelných předmětů umožní studentům speciální zaměření podle vlastních preferencí na:

 • podnikový management,
 • technologii realizace staveb,
 • development nemovitostí a facility management,
 • projektové řízení,
 • inovační inženýrství.

 

O oboru

Výuka a propojení s praxí

Na technickou odbornost ukončeného bakalářského vzdělání je navázáno studiem manažerských a ekonomických dovedností. V rámci studia jsou studenti seznámeni

 • s finančním řízením,
 • kalkulacemi,
 • projektovým řízením,
 • rozpočtováním,
 • přípravou stavebních projektů.

Výuka je zajišťována odborníky z oboru, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením projektů v praxi a touto činností se paralelně s výukou zabývají. Výuky se také účastní řada expertů z praxe a ze zahraničí.

V rámci oboru probíhá úzká spolupráce se stavebními společnostmi. Výuka využívá podpory moderních softwarových nástrojů a je doplňována odbornými exkurzemi.

Nadstavba nad technické znalosti osvojené v bakalářském studiu výrazně zvyšuje variabilitu uplatnění absolventů v praxi o široké spektrum manažerských a technicko-ekonomických pozic a má rovněž významný vliv na budoucí finanční ohodnocení absolventů oboru.

Absolventi oboru po vykonání příslušné tříleté praxe mají možnost požádat o autorizaci ČKAIT.

Výuka a propojení s praxí
Zpátky nahoru