Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Studium na magisterském stupni oboru Vodní hospodářství a vodní stavby úzce navazuje na studium v tomtéž oboru bakalářského stupně, jehož absolventi mají dobré předpoklady pro úspěšné absolvování tohoto oboru i v magisterské úrovni. Přečtěte si o specifikách výuky vodařského oboru, o tom co vodařina obnáší a proč studovat právě tento obor.

Studenti si prohloubí jak znalosti teoretických základů oboru, tak i znalosti v odborných předmětech.

Zájemci mohou absolvovat zahraniční stáže a případně asistovat při výzkumné činnosti na katedrách.

Nejlepším absolventům se rovněž otevírá možnost doktorského studia oboru.

O oboru
Zpátky nahoru