Specializace - Inženýrská geodézie

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Jako nadstavba bakalářského studia vybaví studium absolventy širšími teoretickými znalostmi, dále znalostmi z oblasti ekonomie, informatiky, teoretické geodézie a managementu.

Z hlediska odbornosti je absolvent schopen provádět a řídit:

  • geodetické práce při budování a údržbě geodetických základů,
  • náročné práce v inženýrské geodézii,
  • mapovací práce ve velkých a středních měřítkách,
  • práce v geodetickém výzkumu.

Jako manažer získá kvalifikaci, která mu umožní

  • řídit a vést geodetickou firmu,
  • řídit odbory geodetické státní správy,
  • jako člověk s širokým rozhledem pracovat v rezortním školství.

Na absolventy bude pohlíženo jako na odborně způsobilé osoby podle §3 odst. 4 zeměměřického zákona

O oboru
Zpátky nahoru