Studijní program Architektura a stavitelství

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studijní program Architektura a stavitelství

Studijní program Architektura a stavitelství

Délka studia: 2 roky
Magisterské studium už převážně obsahuje předměty z oblasti architektury a architektonické tvorby. Hlavní důraz je zde kladen na ateliérovou tvorbu včetně navrhování interiéru a urbanistického ateliéru.

Informace o studiu

 • Architektonické a konstrukční navrhování staveb
 • Esteticko-výtvarné řešení návrhu a realizace staveb
 • Ateliérová tvorba
 • Rekonstrukce a ochrana památek, včetně památek národního kulturního dědictví
 • Urbanismus a územní plánování
 • Zameření studijního oboru - 3501T011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
  zaměření 1: Architektura a stavitelství Studijní plán
  zaměření 2: Architektura a urbanismus Studijní plán
  zaměření 3: Ochrana a obnova památek Studijní plán

Uplatnění

 • Architekti s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb, urbanismu a územního plánování, ochrany a obnovy památek
 • Koordinátoři projektového týmu
 • Architektonický a technický dozor staveb
 • Profese Architekt, Projektant, Pracovník veřejné správy
Zpátky nahoru