Studijní program Budovy a prostředí

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studijní program Budovy a prostředí

Studijní program Budovy a prostředí

Délka studia: 1,5 roku
Cílem oboru je chápání budovy jako celku s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov (Integrated building design).

Informace o studiu

 • Prohlubující kurzy z oboru technických zařízení budov zaměřené na pokročilé koncepční a integrované navrhování technických zařízení budov
 • Prohlubující kurzy z oblasti konstrukcí pozemních staveb zaměřené na integrované navrhování budov, s důrazem na stavebně-energetickou a materiálově-konstrukční koncepci
 • Základní kurzy matematického modelování energetického a environmentálního chování budov (BPS a CFD), energetického auditorství a aplikované ekologie
 • Projekty a laboratorní výuka
 • Dobrovolné letní školy
 • Zameření studijního oboru - 3608T006 BUDOVY A PROSTŘEDÍ (B) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
  zaměření 1: Technická zařízení (studijní plán)
  zaměření 2: Konstrukce budov (studijní plán)

Uplatnění

 • Navrhování budov (komplexní stavebně-technické řešení)
 • Projektant – specialista tzb (technická zařízení budov - vytápění, vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace) 
 • Konzultační činnost v oboru tepelná technika, akustika, osvětlení, energetika budov, energetické auditorství
 • Vedoucí projekčního týmu specialistů tzb
 • Realizace staveb
 • Management provozu budov (facility management)
 • Výzkum a vývoj
 • Státní správa
 • Doktorské studium
 • Profese Projektant, Specialista na technická zařízení budov (TZB), Pracovník veřejné správy
Zpátky nahoru