Studijní program Geodézie a kartografie

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studijní program Geodézie a kartografie

Studijní program Geodézie a kartografie

Délka studia: 2 roky
Inženýr geodézie je odborníkem na práci s prostorovými informacemi. Během studia se může zaměřit na pořizování, analýzu a vizualizaci prostorových dat, klasickou geodézii (měření, vytyčování), fotogrammetrii, kartografii či geografické informační systémy.

Informace o studiu

Široce zaměřený obor se dvěma specializacemi. Inženýrská geodézie zasahující od sběru prostorových dat pomocí nejmodernějších měřicích přístrojů po jejich zpracování při výstavbě nebo správě budov a areálů. Geomatika od analýzy prostorových dat různého původu v geografických informačních systémech až po jejich vizualizace v podobě 2D map, 3D modelů či webových mapových aplikací.

Studium zahrnuje:

Uplatnění

Absolvent tohoto programu bude připraven:

  • jako budoucí Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI)
  • pro geodetické práce související s katastrem nemovitostí nebo pozemkovými úpravami (mapování, tvorba geometrických plánů)
  • pro inženýrskou geodézii, která je základem všech stavebních prací (vytyčení, zaměření staveb)
  • pro zpracování a vizualizaci geodat v geografických informačních systémech (ve státní správě i v soukromé sféře)
  • Profese GeodetPracovník veřejné správy

Studium ve dvou specializacích je dvouleté. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Po úspěšném absolvování může student pokračovat v doktorském studijním programu Geodézie a kartografie.

Více informací o specializacích:

Zpátky nahoru