Studijní program Integrální bezpečnost staveb

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studijní program Integrální bezpečnost staveb

Studijní program Integrální bezpečnost staveb

Délka studia: 1,5 roku
Vedle akcentu na požární bezpečnost budov je profil absolventa doplněn o znalosti a dovednosti v oblasti rizik havárií, udržitelné výstavby, energeticky úsporné výstavby včetně rizik ve finančním řízení, investování a pojišťování.

Informace o studiu

  • Zaměřuje se na bezpečnost staveb s důrazem na požární problematiku.
  • Nabízí studentům znalosti, dovednosti a modely myšlení v oblasti stavební výroby, navrhování staveb, požární ochrany budov, rizikového inženýrství, ochrany životního prostředí a udržitelné výstavby.
  • Studijní plán

Uplatnění

Zpátky nahoru